klinisch kommentaar mei 2018: return to play na heup-operatie

Reiman MP, Peters S, Sylvain J, Hagymasi S, Mather RC, Goode AP. Femoroacetabular impingement surgery allows 74% of athletes to return to the same competitive level of sports participation but their level of performance remains unreported: a systematic review with meta-analysis. Br J Sports Med. March 2018. doi:10.1136/bjsports-2017-098696.

http://bjsm.bmj.com/content/early/2018/03/26/bjsports-2017-098696

 

Doel

In de afgelopen jaren werden steeds meer patiënten met liesklachten geopereerd. Conform het 2016 Warwick statement voor FemoroAcetabulairImpingement (FAI) bestaat alleen dan een operatie indicatie als klinische symptomen en radiologisch verslag met resultaten van klinische testen overeenkomen. Dit Systematic Review met Meta-Analyse van Reiman en collegas beantwoord de vraag hoe groot de kans op return to sports (RTS) in het algemeen en RTS in de zin van terugkeer naar oude niveau (of hoger) is voor sporters van verschillende niveaus na het ondergaan van een heupoperatie vanwege persisterende liesklachten.

Methode

In verschillende databases werd systematisch naar prospectieve en retrospectieve cohortstudies en case-series gezocht. Studies moesten sporters met FAI en een operatie (arthroscopisch, open of combinatie) hebben ondergaan. Studies moesten ook RTS vermelden als outcome. Twee onderzoekers beoordeelden onafhankelijk van elkaar gevonden abstracts op in/exclusie.

Geincludeerde studies werden door twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar op kwaliteit beoordeeld middens de Minor Scale (Methodological Index for Non-Randomized Studies). Resultaat van deze beoordeling was een classificatie met de volgende outcomes: „zeer geringe kwaliteit” bij <25% van de maximale Minor Scale Score, „geringe kwaliteit“ bij 25-49%, „moderate kwaliteit” bij 50-74% en „hoge kwaliteit“ bij>75%.

Resultaten

332 studies werden op in/exclusie criteria beoordeeld waarvan uiteindelijk 35 studies (1634 patiënten) aan de criteria voldeden. Van deze 35 studies hadden 27 een “moderate kwaliteit” en 8 studies een “geringe kwaliteit”. Geen enkele studie scoorde het oordeel “hoge kwaliteit”. Van de 1635 patiënten (1828 geopereerde heupen) waren 499 vrouwen en 1135 mannen. De gemiddelde leeftijd was 27,1 jaar (+/- 7,8 jaar).

Gemiddeld 74% (67-81%) van de geopereerde FAI-patienten keerden terug naar het oude prestatieniveau (of hoger). De gemiddelde duur tussen operatie en terugkeer naar het oude niveau was zeven maanden (+/- 2,6 maanden). Professionele sporters hadden een hoger RTS niveau dan amateurs. Opvallend was dat de vaak criteria in de studies voor RTS onduidelijk waren. Reiman en collegas concluderen dan ook dat 1 op de 4 sporters na een operatie niet op hun oude niveau terugkeren.

 

discussie

Gezien het feit dat er steeds meer patiënten vanwege een FAI geopereerd worden zijn de resultaten van deze studie in die zin relevant dat er met patiënten voor de operatie al de kans op RTS goed besproken moet worden, en dat die kans niet 100% is.

Over de studie zelf valt er natuurlijk ook iets aan te merken: potentiele relevante studies die niet expliciet het criterium RTS als outcome gehanteerd hebben werden geexcludeerd. Tegelijkertijd zijn hier studies in deze systematic review verwerkt waar bij nadere methodologische beoordeling blijkt dat er geen enkele studie van hoge kwaliteit was. Als potentieel gebiasde studies gewoon in een meta-analyse meegenomen worden is natuurlijk de vraag hoe groot de bias in de overall resultaten is.

Recent is hierover nog een goed editorial in de BJSM verschenen: Weir A, Rabia S, Ardern C. Trusting systematic reviews and meta-analyses: all that glitters is not gold! Br J Sports Med. 2016;50(18):1100-1101. http://bjsm.bmj.com/content/50/18/1100.short.

 

Martin Ophey

 

Mocht je vaak patienten met liesklachten in de praktijk tegen komen: Masterclass Liespijn in de Sport!

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *