wetenschappelijke update; het belang van het stellen van doelen

Het belang van het stellen van doelen

Bij het vaststellen van de doelen op korte, middellange en lange termijn zijn er algemene doelen die bij iedere cliënt met LBP worden nagestreefd. Deze doelen zijn gerelateerd aan de ICF;

Doelen op functieniveau
Het verminderen van stoornissen
Preventie van secundaire stoornissen
Doelen op activiteiten niveau
Het verhogen en of verbeteren van de functionele mogelijkheden/activiteiten van de cliënt
Doelen op participatie niveau
Het verbeteren van de participatie van de client op ADL, werk-, hobby- en sportniveau
Persoonlijke factoren
Het stimuleren van positieve en verminderen van de negatieve persoonlijke factoren van de cliënt
Externe factoren
reductie van negatieve externe factoren en stimuleren van positieve externe factoren die het herstel cq het functioneren van de cliënt positief beïnvloeden

Figuur 39 algemene doelen uitgaande van de international classification of Function Disability and health.

Voor het bepalen van het einddoel van de revalidatie zijn in dit geval de doelen op participatieniveau bepalend. Om het doel op participatieniveau meer te concretiseren wordt gebruik gemaakt van de analysekaart

De analysekaart 

Het einddoel van de revalidatie wordt bepaald door een drietal analyses te maken:

  • een analyse maken van sport, werk, hobby en ADL,
  • een analyse van de activiteiten die hierbij plaatsvinden,
  • en de motorische grondeigenschappen die hiervoor nodig zijn.

Om vanuit ICF termen te spreken representeert de analyse van de ADL, werk, hobby en sport, de analyse op participatieniveau. De analyse van de activiteiten, de analyse op activiteiten niveau. De analyse van de motorische grondeigenschappen, de analyse op functieniveau.

De analyse op participatieniveau:

Bij het beschrijven van de analyse op participatieniveau komt duidelijk naar voren dat, en de persoon zelf, en de omgeving waarin de persoon interacteert mede bepalend zijn voor zijn/haar motorische gedrag. Vanuit het perspectief van de ICF betekent dit dat persoonlijke factoren en externe factoren mee moeten worden genomen in de beschrijving van de analyse op participatieniveau.

De analyse op activiteiten niveau:

Bij de analyse op activiteitenniveau wordt een analyse gemaakt van alle activiteiten die een cliënt nodig heeft om op ADL, werk- hobby- en sportsituatie goed te kunnen functioneren. Hierbij wordt aan het begin van de revalidatie vooral het accent gelegd op de meest belastende activiteiten uitvragenlijsten bijvoorbeeld de Quebec Back Pain Disability Scale en de Patiënt Specifieke Klachtenlijst. Aan het einde van de revalidatie wordt er een analyse gemaakt van die activiteiten die de patiënt nodig heeft om op participatieniveau optimaal te kunnen functioneren.

De analyse op functie niveau:

Bij de analyse op functieniveau gaat het er vooral om te beschrijven wat de cliënt nodig heeft om vanuit functieperspectief optimaal te kunnen functioneren op participatieniveau. De leidraad voor het beschrijven van de analyse op functieniveau zijn onze motorische grondeigenschappen; mobiliteit, coördinatie, kracht, uithoudingsvermogen en snelheid.

Door het invullen van de analysekaart  wordt op functieniveau bepaald welke revalidatie/trainingsmethoden het einddoel zijn. De analyse op activiteiten niveau bepaalt tot welke wervelkolomrevalidatiekaart wordt getraind. De analyse op participatieniveau laat de interactie zien van het motorisch gedrag van de patiënt in relatie tot de omgeving.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *