Cursus Algemeen- IMTT Myofasciale triggerpoint therapie module 1

Uitverkocht

Beschikbaarheid

Toelating:

Bachelor fysiotherapie

Locatie

Gennep

Accreditatie

  • KNGF alg. fysiotherapeut

Startdatum

Docenten

Robin Böke en Marita Lorenz

Taal

Engels

Beschikbaarheid

 

Prijs

€ 752

 
 
 
Bel:
+31 485-516009

Print

Inhoud van de cursus Algemeen- IMTT Myofasciale triggerpoint therapie module 1

Beschrijving

Inleiding

In deze eerste module triggerpoint therapie wordt elke spier in de romp, nek en schouders onderzocht met rek-, spannings- en palpatietesten. Mogelijke letselmechanismen die in de medische voorgeschiedenis van de patiënt zijn vastgesteld, worden geïdentificeerd en opgenomen in de klinische redenering en behandeling. Het werken aan casestudies maakt het voor de deelnemers gemakkelijker om het geleerde in de praktijk te brengen.

Accreditatie

Voor deze cursus IMTT triggerpoint therapie wordt accreditatie aangevraagd bij het KNGF en het Keurmerk voor algemeen practicus

Prijs

De prijs voor de cursus IMTT triggerpoint therapie module 1 bedraagt € 752,-

Cursusdata

De cursus vindt plaats in het najaar van 2021, datum volgt.

Doelstellingen

De deelnemers herkennen myofasciaal veroorzaakte pijn en functiestoornissen van het neuromusculoskeletale systeem. Zij zijn zich bewust van de onderliggende pathofysiologische veranderingen in de myofasciale structuren en kunnen deze (op het gebied van de romp, nek en schouder) specifiek en adequaat behandelen door middel van handmatige technieken. Ze weten hoe ze bekende concepten van functionele bewegingstherapie en ergonomie kunnen integreren in het behandelconcept.

Competentie

Afgestudeerden van deze module kunnen myofasciale problemen op het gebied van romp, nek en schouders herkennen, onderzoeken en behandelen en deze vaardigheden toepassen in hun werk als praktijkfysiotherapeut. Bewijs van bekwaamheid, in kleine groepen tonen de deelnemers in een casestudy de klinische redenering en de behandeling van een myofasciaal probleem aan.

Inhoud

Dag 1
Aanmelding en koffie 09.00 – 09.30
Voorstelronde 09.30 – 09.45
Praktijk palpatie M. Infraspinatus 09.45– 10.15
Terminologie, Diagnosecriteria 10.15– 11.00
Pauze 11.00 – 11.15
M. Infraspinatus 11.15 – 12.15
Behandelingstechnieken 12.15 – 13.00
Lunch 13.00 – 14.00
M. Teres Major, M. Teres Minor 14.00 – 15.15
Diagnosecriteria 15.15 – 15.45
intertester reliability 15.45 – 16.00
Pauze 16.00 – 16.15
M. Pectoralis Major 16.15– 17.15
M. Deltoideus 17.15 – 18.00
Dag 2
Vragenronde 09.00 – 09.10
Behandelingsvolgorde, Clinical Reasoning 09.10– 09.45
M. Supraspinatus 09.45 – 10.30
M. Latissimus Dorsi 10.30 – 11.00
Pauze 11.00 – 11.15
Aetiologie, activeren, de-activeren 11.15 – 11.45
M. Subscapularis 11.45 – 13.00
Lunch 13.00 – 14.00
M. Serratus Anterior 14.00 – 15.00
Myofasciale Pijn, Dysfunctie, Studies 15.00 – 16.00
Pauze 16.00 – 16.15
Schouder onderzoek en demonstratie 15.30 – 16.15
M. Trapezius Pars Descendens 16.15 – 18.00
Dag 3
Vragenronde 09.00 – 09.10
herhaling dag 2 09.10– 09.30
M. Levator Scapulae 09.30 – 10.15
M. Sternocleidomastoideus 10.15 – 11.00
Pauze 11.00 – 11.15
Pathofysiologie 11.15 – 12.00
Mm. Scaleni 12.00 – 12.45
Chronificering bindweefsel 12.45 – 13.00
Lunch 13.00 – 14.00
Mm. Splenius Cervicis/ Capitis 14.00 – 14.45
Techniektraining 14.45 – 15.30
Indicaties, contra indicaties 15.30 – 16.00
Pauze 16.00 – 16.15
Mm. Errector Spinae (cervikal, thorakal) 16.15 – 17.30
palpatie CWK 17.30 – 18.00
Dag 4
Vragenronde 09.00 – 09.10
Fibromyalgie, indicaties,contra-indicaties 09.10 – 09.30
M. Subclavius, M. Pectoralis Minor 09.30 – 10.15
Onderzoek en behandeling 10.15 – 11.00
Pauze 11.00 – 11.15
Mm. Rhomboidei, M. Trapezius, M. Serratus Posterior Superior 11.15 – 12.00
Onderzoek CWK en demonstratie 12.00 – 13.00
Lunch 13.00 – 14.00
Mm. Abdominales 14.00 – 15.00
Yellow flags 15.00 – 15.30
IMTT, MGMS, Curriculum 15.30 – 16.00
Pauze 16.00 – 16.15
M. Serratus Posterior Inferior 16.15 – 16.45
Mm. Errector Spinae (thoracaal en lumbaal) 16.45 – 18.00
Dag 5
Vragenronde 09.00 – 09.10
Mm. Intercostales, Diaphragma 09.10 – 09.45
Referred Pain 09.45 – 10.00
M. Quadratus Lumborum 10.00 – 11.00
Pauze 11.00 – 11.15
Studie Low Back Pain (Gunn et al) 11.15 – 11.45
Onderzoek LWK 11.45 – 12.15
M. Iliopsoas 12.15 – 13.15
Lunch 13.15 – 14.15
Mm. Glutei, M. Piriformis 14.15 – 15.15
Afsluiting module 1 15.45 – 16.00

Docenten

Robin Böke, (geboren 1978, ) fysiotherapeut sinds 2001, Heilpraktiker sinds 2005, instructeur voor myofasciale triggerpoint therapie IMTT® sinds 2014.
Verdere opleiding in manuele triggerpointtherapie, droge naalden, manuele therapie, NLP en osteopathie.
Sinds 2013 werkt hij in zijn praktijk met een focus op de behandeling van musculoskeletale klachten.

Marita Lorenz-Ruthenberg

Fysiotherapeut, zelfstandige sinds 1995 met een gezondheidscentrum voor fysiotherapie en medische fitness, Heilpraktiker, manueel therapeute, droge naald, osteopathische therapie D.O.T.T.M
Instructeur voor myofasciale triggerpunttherapie IMTT® , instructeur voor manuele therapie DGMSM

Opmerkingen

  • Toelatingseisen: fysiotherapeuten diploma BSc, artsen
  • Cursustaal: Engels
  • Inbegrepen zijn koffie, thee, een door Physio Education verzorgde lunch, cursusmateriaal (map, handout, pen).
  • Groepsgrootte: ca. 15-25

Uitverkocht