Craniofaciaal therap CRAFTA Hoofdpijn bij kinderen

In deze tweedaagse cursus worden de verschillende hoofdpijntypes bij kinderen besproken en de beoordeling en behandeling volgens de meest recente evidentie en inzichten.

24 plekken beschikbaar

Beschikbaarheid

Toelating:

Bachelor fysiotherapie

Locatie

Gennep

Accreditatie

 • KNGF alg. fysiotherapeut

Startdatum

13 december 2024

Docenten

Daniela von Piekartz

Taal

Nederlands

Beschikbaarheid

 

Prijs

€ 545

 
 
 
Bel:
+31 485-516009

Print

Inhoud van de Craniofaciaal therap CRAFTA Hoofdpijn bij kinderen

Beschrijving

Hoofdpijn bij kinderen

Achtergrond, beoordeling en behandeling van hoofdpijn bij kinderen

 

Samenvatting van de cursus:

In deze tweedaagse cursus worden de verschillende hoofdpijntypes bij kinderen besproken en de beoordeling en behandeling volgens de meest recente evidentie en inzichten.

 

Cursusbeschrijving:

De cursus richt zich op de classificatie van kinderhoofdpijn volgens de ICHD-3 (2018) en aanvullend extern bewijs. Deelnemers leren over het mechanisme achter chronische of recidiverende hoofdpijn bij kinderen en de mogelijke comorbiditeiten die de behandeling kunnen beïnvloeden.

De theoretische inhoud wordt aangevuld met praktische sessies gericht op beoordeling en behandeling van de schedel, TMJ, cervicale regio, vestibulaire regio, wervelkolom en zenuwstelsel in verband met pediatrische hoofdpijn. De deelnemers leren ook over het herkennen van klinische patronen, alarmsignalen en het meten van pediatrische (chronische of terugkerende) pijn.

 

Data:

De cursus zal plaatsvinden op 13 een 14 December 2024

 

Accreditatie:

Accreditatie wordt aangevraagd bij het kwaliteitshuis fysiotherapie

 

Prijs:

De prijs voor deze tweedaagse cursus bedraagt € 545,-

 

Vereisten:

BSc fysiotherapie, BSc ergotherapie, BSc logopedie

 

Geschikt voor:

Fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten

Cursusschema:

Dag 1 

08:00- 08:30 Registratie

08:30- 09:00 Inleiding

09:00- 10:15 Epidemiologie

10:15- 10:30 Korte pauze

10:30- 11:30 Classificatie- gericht op kinderen

11:30- 12:30 Comorbiditeiten

12:30- 13:30 Lunch

13:30- 14:30 Assessment- Subjectieve Evaluatie

14:30- 15:30 Pijn meeting bij kinderen

15:30- 16:30 Observatie, Inspectie en Palpatie

16:30- 18:00 Assessment CMD regio

Dag 2

08:20- 08:30 Inloop

08:30- 09:30 Assessment (bovenste) cervicale regio

09:30- 10:00 Pathofysiologie van (pediatrisch) hoofdpijn

10:00- 10:30 Assessment van het Zenuw system

10:30- 10:45 korte pauze

10:45- 11:15 Assessment Vestibulair System

11:15- 11:45 Farmacologisch behandeling

11:45- 12:15 Non-farmacologisch behandeling

12:15- 13:00 Lunch

13:00- 13:45 Behandeling van verschillende comorbiditeiten

13:45- 14:30 Behandeling CMD regio

14:30- 15:15 Behandeling (bovenste) cervicale regio en Cranium

15:15- 16:00 Behandeling Zenuw System en Vestibulair System

16:00- 16:30 Samenvatting en Afsluiting

Aan het eind van de cursus beschikken de deelnemers over vaardigheden en kennis met betrekking tot het:

 • Maken van onderscheid tussen verschillende soorten hoofdpijn bij kinderen volgens de ICHD-3 (versie 2018) en recent bewijsmateriaal.
 • Verklaren van de modellen van het mechanisme van primaire hoofdpijn volgens het bewijsmateriaal.
 • In staat zijn mogelijke comorbiditeiten te herkennen en indien nodig het behandelplan van de hoofdpijn aan te passen.
 • In staat zijn het beste instrument te kiezen om de pediatrische (chronische of recidiverende) pijn te meten.
 • In staat zijn een subjectief onderzoek uit te voeren en mogelijke alarmsignalen te herkennen.
 • Uitvoeren van inspectie- en palpatietesten van het lichaam en hoofd van kinderen.
 • Beoordelen van de motorische functie bij kinderen van verschillende leeftijden.
 • Uitvoeren van lichamelijk onderzoek van de CMD-regio bij kinderen (actieve en passieve beweging, spierpalpatie)
 • Uitvoeren van het lichamelijk onderzoek van de cervicale regio (actieve en passieve beweging, FRT (flexie-rotatietest)).
 • Uitvoeren van het lichamelijk onderzoek van het vestibulaire gebied (bijv. Dix-Halpike-test)
 • Uitvoeren van lichamelijk onderzoek van het zenuwstelsel bij kinderen (Longsitting SLUMP, hersenzenuwen).
 • Adviseren van kinderen en ouders over de mogelijke behandopties (farmacologisch, niet-farmacologisch, behandeling van de comorbiditeiten).
 • Adviseren van kinderen en ouders over leefstijlmanagement.
 • Adviseren van kinderen en ouders over mogelijke psychologische interventies.
 • Uitvoeren van een (duur)training en pijneducatie op maat voor kinderen.
 • Adviseren en eventueel uitvoeren van therapie op maat voor verschillende comorbiditeiten (atopische stoornissen, psycho-emotionele stoornissen, slaapstoornissen, obesitas).
 • Behandelen van de CMD-regio (passieve technieken en oefeningen).
 • Uitvoeren van behandeling van de cervicale regio (passieve technieken en oefeningen).
 • Uitvoeren van behandeling van het zenuwstelsel (passieve technieken en oefeningen).
 • Planen van behandel- en copingstrategieën voor de korte en lange termijn (verschillende hands-on en hands-off technieken) voor kinderen met verschillende hoofdpijnen.

 

Docenten

De cursus zal worden gegeven door Daniela von Piekartz

 

Opmerkingen

Het cursusmateriaal hand-out en presentatie zijn in het Engels

Koffie, thee en lunches worden aangeboden door Physio Education & Science evenals cursusmateriaal (map, hand-out, pen).

Groepsgrootte: ca. 10-15. Afhankelijk van de groepsgrootte wordt er een assistent ingezet.

24 plekken beschikbaar