Cursus Crafta – Hoofdpijn bij kinderen

Hoofdpijn bij kinderen is een groeiend probleem maar veel vragen over de etiologie en het beheer blijven onbeantwoord. Kan fysieke therapie een positieve bijdrage leveren voor deze groep patiënten?

Op basis van evidence-based practice (EBP) bespreken we de plaats en mogelijkheden van fysiotherapie met klinische voorbeelden uit het biopsychosociale model. We zoomen in op de aard van het probleem en onderzoeken groei als mogelijke factor bij het disfunctioneren van het neuromusculoskeletale systeem. Ook kijken we naar oorzaken, oplossingen en bijkomende factoren van recurrente hoofdpijn en het klinisch patroon van kinderen met craniocervicale dysfuncties.

De cursus kent een praktische aanpak met metingen van hoofdpijn en lichamelijk onderzoek van craniofaciale regio’s. Zowel fysiotherapeuten, manueel therapeuten, logopedisten als tandartsen kunnen deelnemen aan de cursus, ook zonder de basiscursus Crafta.

20 plekken beschikbaar

Beschikbaarheid

Toelating:

bachelor fysiotherapie

Locatie

Gennep

Accreditatie

  • KNGF alg. fysiotherapeut
  • SKF

Startdatum

21 november 2023

Docenten

Daniela von Piekartz

Taal

Nederlands

Beschikbaarheid

 

Prijs

€ 522,00

 
 
 
Bel:
+31 485-516009

Print

Mededeling

Deze cursus kan ook zonder CRAFTA basiscursus gevolgd worden.

Inhoud van de cursus Crafta – Hoofdpijn bij kinderen

Beschrijving

Inleiding

Hoofdpijn bij kinderen is een groeiend probleem maar veel vragen over de etiologie en het beheer blijven onbeantwoord.

Op basis van evidence-based practice (EBP) bespreken we de plaats en mogelijkheden van fysiotherapie met klinische voorbeelden uit het bio psychosociale model. We zoomen in op de aard van het probleem. Ook kijken we naar oorzaken, oplossingen en bijkomende factoren van recurrente hoofdpijn.

De cursus kent een praktische aanpak met metingen van hoofdpijn en lichamelijk onderzoek van craniofaciale en craniomandibulaire regio’s. Zowel fysiotherapeuten, manueeltherapeuten, logopedisten als ook tandartsen kunnen deelnemen, ook zonder Crafta Basis cursus gevolgd te hebben.

In deze cursus leer je het klinisch redeneer proces bij hoofdpijnklachten bij kinderen. Onderzoek en behandeling volgens de CRAFTA methodiek van kinderen met hoofdpijnklachten zijn onderdeel van deze cursus. Deze 2 daagse cursus is geen onderdeel van de CRAFTA opleiding, maar een losse cursus bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp hoofdpijn bij kinderen. Ook kunnen gecertificeerde Crafta therapeuten deze cursus volgen als een update in dit onderwerp en zo voor de CRAFTA opleiding 20 punten verzamelen. Voor die therapeuten die de Crafta opleiding willen volgen en afronden is de 5 daagse Special Topic cursus verplicht (waar ook het onderwerp hoofdpijn bij kinderen behandeld wordt).

Crafta Programma

Wordt ook Crafta  kenner en kijk hiervoor op www.Crafta.nl

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor het KNGF register algemeen fysiotherapeut en is bij het Keurmerk (SKF) goedgekeurd met 14 punten.

Prijs

Cursus prijs is : €522,00

Cursustijden

21 & 22 november 2023

  • Dag 1: 13.00 uur – 20.00 uur
  • Dag 2: 8.30 uur tot 18.00 uur

Programma

Programma cursus hoofdpijn bij kinderen
Tijd Onderdeel Doel
Dag 1:
12.30-13.00 Ontvangst en registratie
13.00-14.30 Introductie epidemiologie Up-to-date Prevalentie van HP bij kinderen
14.30-14.45 Pauze
14.45-16.15 Verschillende soorten hoofdpijn (HP) bij kinderen Kennis over verschillende soorten HP volgens
classificatie verschil met HP bij volwassenen
herkennen van soort HP bij kinderen.
16.15-16.45 Pauze
16.45-18.15 Pathofysiologie van HP bij kinderen Kennis over pijnverwerking in het zenuwstelsel
en hersenen.
18.15-18.30 Pauze
18.30-20.00 Comorbiditeiten en risk factoren, deel 1 Kennis over andere aandoeningen dysfuncties
die vaak met HP voorkomen en de behandeling
van HP moeilijk maken Risk factoren
Tijd Onderdeel Doel
Dag 2:
08.30-10.30 Comorbiditeiten en risk factoren, deel 2 Kennis over andere aandoeningen en dysfuncties
die vaak met HP voorkomen en de behandeling
van HP moeilijker maken Risk factoren
10.30-10.45 Pauze
10.45-12.15 Pijn ervaring bij kinderen en meten van (hoofd) pijn Kennis over hoe kinderen pijn beleven
bij kinderen Kennis over meetmogelijkheden en instrumenten
die geschikt zijn bij kinderen
12.15-13.00 Pauze
13.00-14.30 Assessment van HP bij kinderen Kennis over de belangrijke vragen bij het intake-
gesprek, eventuele aanvullende vragenlijsten
en lichamelijk onderzoek
14.30-14.45 Pauze
14.45-16.15 Management van HP bij kinderen Kennis over de medicamenteuze en niet-
medicamenteuze behandeling van kinderen
met HP
16.15-16.30 Pauze
16.30-18.00 Fysiotherapeutische behandeling van HP bij Kennis over fysiotherapeutische behandelingen
kinderen van HP bij kinderen en eventuele bijkomende
aandoeningen en/of dysfuncties
18.00 Afsluiting

 

Doelstellingen

Er worden diverse thema’s besproken met daarin ruimte voor klinisch redeneren, onderzoek en behandeling van:

  • Hoofdpijn bij kinderen. De aard van het probleem.
  • Recurrente hoofdpijn: Oorzaken, oplossingen en bijkomende factoren
  • Meting van hoofdpijn bij kinderen. Een praktische aanpak
  • Lichamelijk onderzoek van cranio faciale regio’s, waaronder cranio-mandibulaire, cervicale regio’s en de neurodynamica.
  • Beheer van terugkerende hoofdpijn bij kinderen: fysiotherapie en begeleidende acties
  • Programma’s om gedrag te beïnvloeden bij cognitief terugkerende hoofdpijn.

Docenten

Daniela von Piekartz

Opmerkingen

Fysiotherapeuten, manueeltherapeuten, logopedisten en tandartsen en iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp hoofdpijn bij kinderen.
Deze cursus kan gevolgd worden zonder de Crafta Basiscursus gevolgd te hebben.

Het cursusmateriaal hand-out en presentatie zijn in het Engels

Koffie, thee en lunches worden aangeboden door Physio Education & Science evenals cursusmateriaal (map, hand-out, pen).

Groepsgrootte: ca. 10-15. Afhankelijk van de groepsgrootte wordt er een assistent ingezet.

 

20 plekken beschikbaar