Cursus Crafta – Opbouw deel 1 en deel 2

In onze meerdaagse praktische cursus Crafta opbouw leer je hypotheses formuleren die je vervolgens uitwerkt tot een behandelplan met als doel efficiënt beheer van ingewikkelde craniomandibulaire en craniofaciale klachten. Je besteedt minimaal acht uur aan onderzoek en behandeling en het stelt een behandelprotocol op.

De cursus Crafta opbouw is geschikt voor fysiotherapeuten, manueel therapeuten, logopedisten en tandartsen.

11 plekken beschikbaar

Beschikbaarheid

Toelating:

CRAFTA opbouwcursus deel 1

Locatie

Gennep

Accreditatie

  • KNGF alg. fysiotherapeut
  • KNGF manueel therapie
  • KNGF orofaciale fysiotherapie
  • SKF

Startdatum

12 september 2020

Docenten

Harry von Piekartz en Christian Voith

Taal

Nederlands en Engels/Duits

Beschikbaarheid

 

Prijs

€ 1997,00

 
 
 
Bel:
+31 24-301 04 85

Print

Mededeling

Kosten voor deze cursus is voor 2 modules.

Inhoud van de cursus Crafta – Opbouw deel 1 en deel 2

Beschrijving

Inleiding

Klinisch management van Craniofaciale functiestoornissen en pijn.

Een meerdaagse praktische cursus met als doel het formuleren van hypotheses, het uitwerken tot een behandelplan en het komen tot een efficiënt beheer van ingewikkelde craniomandibulaire en craniofaciale klachten.

Een minimum van 8 uur onderzoek en behandeling en het opstellen van een behandelprotocol door de deelnemers is daarbij inbegrepen.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor Keurmerk en KNGF.

Prijs

Totale cursus prijs €1997,-

Cursustijden en inhoud.

 

Doelstellingen

Een meerdaagse praktische cursus met als doel het formuleren van hypotheses, het uitwerken tot een behandelplan en het komen tot een efficiënt beheer van ingewikkelde craniomandibulaire en craniofaciale klachten.

Een minimum van 8 uur onderzoek en behandeling en het opstellen van een behandelprotocol door de deelnemers is daarbij inbegrepen.

Docenten

  • Module 1, 5 dagen, 12-16 September 2020 (Michiel Trouw).
  • Module 2, 5 dagen, 19-23 januari 2021  (Harry von Piekartz & Marisa Hoffmann).

Opmerkingen.

Fysiotherapeuten, manueeltherapeuten, logopedisten en tandartsen, die de CRAFTA basiscursus gevolgd hebben.

Module 1
Dag 1
12.30 aanmelding en registratie
13.00 – 14.30 Actualiseren en verdiepen van de kennis van de temporomandibulaire en craniofaciale dysfuncties en pijn (etiologie, algoritme, klinisch redeneren).
14.45 – 16.45 Temporomandibulaire dysfunctie: Differentiatie en management.
17.15 – 20.00 Musculaire disbalans bij temporomandibulaire dysfuncties: Assessment en behandeling (1)
Dag 2
08.30 – 10.30 Musculaire dysbalans bij temporomandibulaire dysfunctie: Assessment en behandeling. (2)
10.45 – 12.30 Primaire en secondaire hyperalgesia in de hoofd, nek en aangezichtsregio. Assessment en management.
13.30 – 15.00 Patient demonstratie en behandeling door docenten.
15.15 – 16.00 Sneltesten van de diverse regionen, interpretaties van de gevonden gegevens.
16.00 – 17.30 Klinimetrie 1: Introductie foto Klinimetrics en interpretatie.
17.30 – 18.00 Patient demonstraties.
Dag 3
08.30 – 11.30 Patient behandeling onder supervisie.
11.30 – 12 30 Craniofaciale- and cranioneurale dysfunctie. Differentiatie en vervolg management van de aandoening (tinnitus) (1)
13.30 – 14.30 Reassessment en behandeling van de patient door docent.
14.30 – 15.30 Craniofaciale- and cranioneurale dysfunctie. Differentiatie en vervolg management van de aandoening (tinnitus) (2)
15.45 – 17.30 Klinimetrie (2): Gebruik van vragenlijsten in de ADL.
Dag 4
08.30 – 11.30 Patient behandeling onder supervisie.
11.30 – 12.30 Functie en revalidatie  kauwen. (1)
13.30 – 15.00 Functie en revalidatie  kauwen. (2)
15.15 – 18.00 Verdieping behandeling van de craniofaciale regio, (Pseudo-) sinusitis.
Dag 5
08.30 – 09.30 Presentatie van de patient door studenten.
09.30 – 13.00 Herziening van de technieken.
13.00 – 14.00 Evaluatie en einde.
Module 2
Dag 1
12.30 Aanmelding en registratie
13.00 – 16.30 Temporomandibular dysfunctie: Differentiatie door provocatie testen.
17.00 – 20.00 Functionele Temporomandibular instabiliteit, assessment en behandeling
Dag 2
08.30 – 10.30 Assessment en behandeling van patient met spraak stoornissen (1)
10.45 – 12.30 Assessment en behandeling van patienten met spraak stoornissen. (2)
13.30 – 15.30 Functionele stoornissen van de N.Facialis, behandeling en management van de klachten.
16.00 – 18.30 Behandeling patiënt door studenten.  (1)
Dag 3
08.30 – 11.30 Correlatie tussen  pediatric posture en  craniofaciale stoornissen.
11.30 – 12 30 Patient demonstratie door studenten.
13.30 – 14.30 Neuromusculoskeletal assessment en behandeling van de maxillofaciale complex (1)
14.30 – 15.30 Patient demonstratie door studenten.
16.00 – 18.00 Patient demonstratie door studenten onder supervisie. (2)
Dag 4
08.30 – 11.00 Neuromusculoskeletal assessment  van het  maxillofacial complex (2)
11.00 – 12.30 Verdieping en behandeling van chronische neuropatische tandpijn. (1)
13.30 – 14.30 Vervolg chronische tandpijn (2)
14.30 – 15.30 Patient demonstratie door studenten.
16.00 – 18.00 Patient demonstratie door studentenbonden supervisie. (3)
Dag 5
08.30 – 10.30 Pijn management van de chronische raciale pijn patient.
10.30 – 13.00 Oogpijn. Assessment van de orbitale regio.
13.00 – 14.00 Evaluatie en samenvatting van de cursus.

 

11 plekken beschikbaar