Cursus Algemeen – Preoperatieve fysiotherapie: Testen en Training

Het doel van de cursus is een kennistransfer op het gebied van nieuwe inzichten binnen de pre- en postoperatieve fysiotherapie, met een speciale focus op preoperatieve inspanningsdiagnostiek en (p)rehabilitatie. Daarnaast ligt een duidelijke focus op het toepassen van deze kennis bij het testen en trainen van patiënten in de dagelijkse (fysiotherapeutische) praktijk. Meld je nu aan!

19 plekken beschikbaar

Beschikbaarheid

Toelating:

Deze cursus is gericht op eerstelijns fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten, kinesitherapeuten, personal trainers, inspanningsfysiologen, bewegingswetenschappers en andere geïnteresseerden die betrokken zijn bij de uitvoering van preoperatieve inspanningsdiagnostiek en (p)revalidatie in de praktijk.

Locatie

Gennep

Accreditatie

 • KNGF alg. fysiotherapeut

Startdatum

22 september 2023

Docenten

Bart Bongers en Maarten Werkman

Taal

Nederlands

Beschikbaarheid

 

Prijs

€ 622

 
 
 
Bel:
+31 485-516009

Print

Inhoud van de cursus Algemeen – Preoperatieve fysiotherapie: Testen en Training

Beschrijving

Inleiding

Het ondergaan van een grote operatie is als het rennen van een marathon: beiden vergen een gedegen voorbereiding. Voor u ligt de studiehandleiding behorende bij de tweedaagse cursus “Preoperatieve fysiotherapie: Testen en Training”. Het risico op complicaties en een vertraagd functioneel herstel na grote operaties neemt toe bij patiënten met een zwakke gezondheid. Het preoperatief meten van de gezondheid is dus essentieel om enerzijds een deel van de populatie te behoeden voor een operatieve ingreep met een voor hen onaanvaardbaar verhoogd risico op postoperatieve complicaties. Anderzijds kan met de preoperatieve meting van gezondheid een deel van de populatie als hoog-risico patiënt worden geïdentificeerd om deze groep vervolgens een preoperatieve interventie aan te bieden met als doel om in een betere gezondheid de operatie te ondergaan.

Het domein van de fysiotherapeut verplaatst zich steeds meer naar de vroege revalidatie (intensive care unit) en zelfs preoperatieve fase bij grote electieve chirurgie. Daartoe zijn competenties ten aanzien van het juist preoperatief kunnen identificeren en het adequaat preoperatief kunnen trainen van patiënten met een verhoogd risico op postoperatieve complicaties en een vertraagd functioneel herstel essentieel. Fysiotherapeuten krijgen hiermee te maken in de ziekenhuissetting (preoperatieve risico-inschatting en direct postoperatieve behandeling) en in de eerste lijn (preoperatieve training). Het verkrijgen van competenties op dit domein is daarmee een relevante profilering voor fysiotherapeuten werkzaam in genoemde settingen.

Tijdens deze cursus zal stil worden gestaan bij het “hot topic” prerevalidatie binnen het domein van de fysiotherapeut. Naast algemene de rationale voor prerevalidatie en de rol van preoperatieve inspanningsdiagnostiek zullen de geleerde lessen en de praktische toepassing van prerevalidatie aan bod komen, met een focus op grote buikoperaties.

 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd, zowel bij Keurmerk als KNGF.

Prijs

De prijs voor de cursus bedraagt € 622,-

Cursusdata

De cursus gaat plaatsvinden op 22 & 23 September 2023

Doelstellingen

Het doel van de cursus is een kennistransfer op het gebied van nieuwe inzichten binnen de pre- en postoperatieve fysiotherapie, met een speciale focus op preoperatieve inspanningsdiagnostiek en (p)revalidatie. Daarnaast ligt een duidelijke focus op het toepassen van deze kennis bij het testen en trainen van patiënten in de dagelijkse (fysiotherapeutische) praktijk.

Na de cursus:

 • Kent de cursist generieke ziekte-overstijgende klinimetrie ten aanzien van preoperatieve risico-inschatting voor het tijdig herkennen van hoog-risicopatiënten (preoperatieve inspanningsdiagnostiek)
 • Kan de cursist deze klinimetrie adequaat uitvoeren en interpreteren
 • Kent de cursist de fysiologische rationale en fysieke trainingsprincipes ten aanzien van het op korte termijn preoperatief verbeteren van cardiorespiratoire fitheid en (functionele) spierkracht bij hoog-risicopatiënten (fysieke prerevalidatie)
 • Kan de cursist fysieke prerevalidatie uitvoeren en aanpassen op basis van onder andere klinimetrie

Competenties

 • Het verwerven van geavanceerde kennis en vaardigheden bij het onderzoek en de behandeling van lage rugpijn.
 • Inzicht in de voorhanden wetenschappelijke evidentie en de vaardigheden om deze concreet te implementeren in de fysiotherapeutisch redeneren en handelen.
 • Een attitude waarbij de therapeut in staat is om op basis van klinisch redeneren en probleemoplossende vaardigheden te komen tot een verantwoorde en gefundeerde strategie van fysiotherapeutische aanpak.

Programma

Hieronder ziet u het programma van de cursus (kleine wijzigingen voorbehouden).

Dag 1

09:15 – 09:30 uur             Welkom en opening

09:30 – 10:00 uur             De rationale van prerevalidatie voor chirurgie
Zorgverlener; Gezondheidsbevorderaar*

10:00 – 10:45 uur              Klinische inspanningsfysiologie (opfrisser)
Zorgverlener; Gezondheidsbevorderaar*

10:45 – 11:15 uur               Pauze

11:15 – 11:45 uur                Cardiopulmonale inspanningstest (CPET)
Zorgverlener; Gezondheidsbevorderaar*

11:45 – 12:15 uur               Preoperatieve risico-inschatting met de CPET
Zorgverlener; Gezondheidsbevorderaar*

12:15 – 12:45 uur              Preoperatieve risico-inschatting met veldtests
Zorgverlener; Gezondheidsbevorderaar*

12:45 – 13:45 uur              Lunch

13:45 – 15:15 uur              Praktijkopdracht casuïstiek: preoperatieve risico-inschatting
Zorgverlener; Gezondheidsbevorderaar; Reflectieve professional*

15:15 – 15:45 uur              Pauze

15:45 – 16:15 uur              “Patient journey” bij levertransplantatie
Zorgverlener; Gezondheidsbevorderaar*

16:15 – 16:30 uur              Q&A en afsluiting dag 1

 

Dag 2

09:15 – 10:15 uur              Rationale “Better in, Better out” concept
Zorgverlener; Gezondheidsbevorderaar*

10:15 – 10:45 uur             RCT naar fysieke prerevalidatie bij colorectale chirurgie
Zorgverlener; Gezondheidsbevorderaar; Innovatieve professional*

10:45 – 11:15 uur              Pauze

11:15 – 12:00 uur              Prerevalidatie: geleerde lessen
Zorgverlener; Gezondheidsbevorderaar; Innovatieve professional*

12:00 – 12:45 uur            Opzet van een fysiek prehabilitatieprogramma
Zorgverlener; Gezondheidsbevorderaar; Organisator*

12:45 – 13:45 uur             Lunch

13:45 – 15:15 uur              Praktijkopdracht casuïstiek: fysiek prerevalidatieprogramma
Zorgverlener; Gezondheidsbevorderaar; Reflectieve professional*

15:15 – 15:45 uur              Pauze

15:45 – 16:30 uur             Q&A en afsluiting cursus

* Mutsaers JHAM, Ruitenbeek TH, Schmitt MA, Veenhof C, Driehuis F; Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). KNGF Beroepsprofiel Fysiotherapeut. Amersfoort, 2021.

Docenten

De docenten zijn dr. Bart Bongers (medisch fysioloog en universitair docent) en dr. Maarten Werkman (fysiotherapeut, senior onderzoeker en klinisch inspanningsfysioloog).

Bart:

 • Klinische expertise
  • Klinische inspanningsfysiologie; (Cardiopulmonale) inspanningsdiagnostiek; Fysieke functie, Preoperatieve fysieke activiteit en fysieke fitheid; Preoperatieve training (oncologiechirurgie, cardiothoracale chirurgie)
 • Onderzoeksfocus
  • (Preoperatieve) inspanningsdiagnostiek; Identificeren chirurgische hoog-risicopatiënt; Preoperatieve training (oncologiechirurgie, cardiothoracale chirurgie); High-intensity intervaltraining

Maarten:

 • Primaire zorgtaken
  • Intensive care; Medium care; Transplantatiegeneeskunde
 • Klinische expertise
  • Klinische inspanningsfysiologie; Intensive care gerelateerde spierzwakte (ICUAW); Vroege mobilisatie; Airway clearance technieken; Fysieke functie, activiteit en fitheid pre-levertransplantatie
 • Onderzoeksfocus
  • Vervolg van fysiek functioneren en fysieke fitheid tijdens en na intensive care opname; Vroege detectie van en interventie op skeletspierkracht en ICUAW tijdens intensive care opname; Vervolg van fysiek functioneren en fitheid na COVID-19; Fysieke functie, fysieke activiteit en fitheid pre-levertransplantatie

Opmerkingen

 • Toelatingseisen: Deze cursus is gericht op eerstelijns fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten, kinesitherapeuten, personal trainers, inspanningsfysiologen, bewegingswetenschappers en andere geïnteresseerden die betrokken zijn bij de uitvoering van preoperatieve inspanningsdiagnostiek en (p)revalidatie in de praktijk.
 • Cursustaal: Nederlands.
 • Inbegrepen zijn koffie, thee, een door Physio Education verzorgde lunch, cursusmateriaal (map, hand-out, pen).
 • Groepsgrootte: ca. 15-20

19 plekken beschikbaar