Cursus Cursus diagnostic and rehabilitation cervical spine and shoulder

De integratieve benadering van diagnostiek en therapie van de CWK en de schouder (nociceptieve, neuropathische en nociplastische classificatie) wordt toegepast op de beoordeling en het geven van oefeningen voor musculoskeletale aandoeningen van de nek en de schouder. Een mix van motorische controle oefentherapie en symptoommodificatie wordt ingebed in de fysiotherapeutische behandeling

Je kunt je nog aanmelden

Beschikbaarheid

Toelating:

Bachelor fysiotherapie

Locatie

Langeweg 204 Gennepg

Startdatum

5 oktober 2023

Docenten

Christine Hamilton

Taal

Engels

Beschikbaarheid

 

Prijs

€ 792

 
 
 
Bel:
+31 485-516009

Print

Inhoud van de cursus Cursus diagnostic and rehabilitation cervical spine and shoulder

Beschrijving

Inleiding:

De integratieve benadering van diagnostiek en therapie van de CWK en de schouder (nociceptieve, neuropathische en nociplastische classificatie) wordt toegepast op de beoordeling en het geven van oefeningen voor musculoskeletale aandoeningen van de nek en de schouder. Een mix van motorische controle oefentherapie en symptoommodificatie wordt ingebed in de fysiotherapeutische behandeling (educatieve, actieve en passieve interventies) en aangepast aan de individuele doelen.

Doelstellingen:

Dankzij de laatste 20 jaar onderzoek is een betrouwbare batterij van neuromusculaire test- en behandelingsstrategieën ontwikkeld voor een spectrum van nek gerelateerde aandoeningen, waaronder hoofdpijn, whiplash geassocieerde aandoeningen (WAD) en vertigo.

Een methodische praktische benadering zorgt voor een snelle herkenning van subgroepen van patiënten, samen met de juiste toepassing van meetinstrumenten.

Motorische controle strategieën zoals de houding van de wervelkolom of de oriëntatie van de scapula kunnen nuttig zijn bij de symptoomverandering van zowel nek- als schouderaandoeningen. Oefeningen in oculomotorische controle worden in het bijzonder aanbevolen voor WAD met de comorbiditeit van duizeligheid, maar ze kunnen ook nuttig zijn voor de verbetering van het gevoel voor gewrichtsposities of het evenwichtsgevoel bij anderen.

Oefeningen voor motorische controle van het diepe cervicale spierstelsel, van de houding van de wervelkolom, van de scapula en de glenohumerale oriëntatie samen met evenwicht, kinaesthesie en oculomotorische vaardigheden zullen worden overwogen. Biofeedback zoals laser pointer, electromyografie (EMG) en Stabilizer ® drukmanchet zullen worden gebruikt om het juiste motorische leren vast te stellen en eenvoudige huishoudelijke voorwerpen zorgen voor de transfer naar zelfhulp oefenprogramma’s thuis.

Datum:

5 t/m 7 oktober 2023

Inhoud:

Vóór het begin van de cursus wordt een video met inleidende informatie gestuurd naar de deelnemers van de cursus.

Dag 1:
Tijd: 14.00 – 19.00 uur

Onderwerp:
Integrale aanpak Functionele beperkingen en psychosociale beoordeling specifiek aanpassen aan de patiënt.
De WAD-patiënt en prognostische factoren voor therapie.

Verbetering van een economische rechtop zittende houding voor het veranderen van symptomen bij nek- en schouder patiënten.

Symptoom veranderingsstrategieën van thoracale mobilisatie, orofaciale ontspanning.

Gebruik van drinkrietjes en oog fixatie als Biofeedback.

Competenties:
Herkenning van klinische patronen tijdens de anamnese en het verloop van het fysiotherapeutische onderzoek.
Erkenning van WAD II a, b en c Subgroep.

Inzicht in de klinische parameters van economisch zitten.

Hoe verschillende strategieën aan te leren en opnieuw te beoordelen op behandelingseffect.

Implementatie van biofeedback voor het leren van oefeningen voor zelfmanagement.

Dag 2:
Tijd: 09.00-18.00 uur

Onderwerp:
Scapula Kineses, scapula oriëntatie

Wijziging strategieën van:
* Scapula dyskinesia
* Scapula rotatie, opwaarts/neerwaarts, intern/extern

Gebruik van tactiele feedback en herhalingen
De functie en disfunctie van de rotator cuff.

De waarde van radiologisch onderzoek en specifieke manuele testen van de rotator cuff.

Symptoom wijziging:
Glenohumerale strategieën
* anterior/posterior
* depressie/elevatie
* interne/externe rotatie

Biofeedback: Draagdoek, theraband, tactiel, stabilizer druk manchet.

Gebruik van EMG-biofeedback bij de beoordeling van de motorische functie bovenste en onderste trapezius.

Anatomie, functie en disfunctie van de diepe halsspieren.

Onderzoek van en oefentherapie voor de diepe cervicale spieren.

Klinisch redeneren over veelgemaakte fouten tijdens de uitvoeringe van de oefening.

Indicaties en contra-indicaties voor craniocervicale flexieoefeningen.

Isometrische oefeningen voor de diepe flexoren.

Beoordeling en behandeling van de diepe cervicale flexoren met de Stabilizer drukmanchet.

Competenties:
Inzicht in de rol van scapulaoriëntatie en kinesis bij de beoordeling van nek en schouder.

Leer om verschillende modificatiestrategieën te vergemakkelijken en ze over te dragen naar motorisch leren en thuis oefenen.

Inzicht in de verschillen tussen de diepe en oppervlakkige schouderspierfunctie.

Inzicht in de beperkingen van specifieke manuele testen van de schouder.

Leer om verschillende modificatiestrategieën te vergemakkelijken en ze over te dragen naar motorisch leren en thuis oefenen.

Implementatie en wijziging van Biofeedback.

Toepassing en implementatie van EMG voor schouder en nekrevalidatie.

Inzicht in en voor de patiënt passende uitleg van de rol van de diepe nekspieren bij nekaandoeningen.

Het aanleren van indirecte palpatie van de diepe spierfunctie.

De patiënten van de nodige motorische vaardigheden aanleren voor revalidatie.

Contra-indicaties te herkennen en alternatieve oplossingen of voorzorgsmaatregelen aan te bieden.

Gebruik van Stabilizer (R) bij de beoordeling en het beheer van de progressie van de oefeningen.

Dag 3:
Tijd: 09.00-16.30 uur

Onderwerp:

Anatomie, functie en disfunctie van diepe cervicale extensoren.

De betekenis van vet-en bindweefselinfiltratie in de diepe cervicale extensoren met WAD.

Beoordeling en behandeling van axiale houdingscontrole van de cervicale lordose tijdens voorwaartse lordose tijdens voorwaartse inclinatie van de romp bij staan en zitten.

Progressie van axiale lordotische controle
* kracht en uithoudingsvermogen
* nekaandoeningen
* Bewijsmateriaal voor de geïntegreerde multimodale aanpak

Competenties:
Facilitatie en palpatie voor de diepe strekspieren

Inzicht in beoordelingsparameters voor axiale controle.

Inzicht in de parameters voor kracht-en duurtraining

Uitvoering van feedback

Kosten:

€792,00

Accreditatie:

Accreditatie wordt aangevraagd bij Keurmerk als ook bij het KNGF

Niveau:

De cursus is bijzonder geschikt voor fysiotherapeuten en geschikt voor artsen en andere therapeuten.

Docent:

Christine Hamilton

Christine heeft meer dan 40 jaar internationale klinische praktijkervaring en heeft veel onderzoek verricht op het gebied van motorische controle. Bachelor en Masters (Q) aan de Universiteit van Queensland in haar geboortestad Brisbane, Australië.

Sinds haar terugkeer in Duitsland heeft Christine de verantwoordelijkheid op zich genomen om het onderzoek van haar en haar collega’s en haar schat aan klinische ervaring in de Europese regio te integreren door het geven van cursussen in Europa.

Overzicht:

  • Docent: Christine Hamilton
  • Cursustaal: Duits en Engels
  • Cursustijden: zie boven.
  • Datum: 5 t/m 7 oktober 2023
  • Accreditatie: wordt aangevraagd bij KNGF en Keurmerk
  • Kosten: €752,00
  • Inbegrepen zijn koffie, thee, een door Physio Education & Science verzorgde lunch, cursusmateriaal (map, hand-out, pen).
  • Groepsgrootte: ca. 15-20.
  • Doelgroep: De cursus is bijzonder geschikt voor fysiotherapeuten en geschikt voor artsen en andere therapeuten.

 

Je kunt je nog aanmelden