Cursus Cursus LBP, Pelvis and Hip diagnostics and rehabilitation

In de afgelopen 25 jaar is er een voortdurende groei geweest van bewijs ter ondersteuning van het gebruik van motorische control strategieën bij de behandeling en preventie van aandoeningen van het bewegingsapparaat. Deze benadering (nociceptieve, neuropathische en nociplastische categorieën) biedt niet alleen een snelle beoordeling van lumbale, bekken en heuppijn, maar biedt ook een kader voor het adequaat voorschrijven van oefeningen.

Je kunt je nog aanmelden

Beschikbaarheid

Toelating:

Bachelor fysiotherapie

Locatie

Langeweg 204 Gennep

Startdatum

23 maart 2023

Docenten

Christine Hamilton

Taal

Engels

Beschikbaarheid

 

Prijs

€ 792

 
 
 
Bel:
+31 24-301 04 85

Print

Inhoud van de cursus Cursus LBP, Pelvis and Hip diagnostics and rehabilitation

Beschrijving

Inleiding:

In de afgelopen 25 jaar is er een voortdurende groei geweest van bewijs ter ondersteuning van het gebruik van motorische control strategieën bij de behandeling en preventie van aandoeningen van het bewegingsapparaat. Deze benadering (nociceptieve, neuropathische en nociplastische categorieën) biedt niet alleen een snelle beoordeling van lumbale, bekken en heuppijn, maar biedt ook een kader voor het adequaat voorschrijven van oefeningen. Deze cursus biedt u een mix van oefentherapie en symptoommodificatie en is ingebed in de multimodale behandeling (educatieve, actieve en passieve interventies) en aangepast aan de individuele behoeften.

Doelstellingen:

Het leren van oefeningen voor motorische controle zoals facilitatie van het diepe spierstelsel, axiale en posturale controle en kinesthesie. Daarnaast worden er systematische strategieën aangeboden voor het trainen van uithoudingsvermogen en kracht volgens de acute, vroeg chronische, en laat chronische fase van motorische functie en disfunctie waarmee de patiënt zich presenteert.

Het doel is om de huidige gegevens te gebruiken om de subgroep van patiënten snel te herkennen, de juiste klinische beslissingen te nemen voor multimodale therapie en de motorische controle oefeningen (MCE) aan te passen. Biofeedback zal worden gebruikt om het juiste motorische leren te verzekeren.

Datum:

23-25 Maart 2023

Inhoud:

Vóór het begin van de cursus wordt een video met inleidende informatie gestuurd naar de deelnemers van de cursus.

Dag 1: 14.00-19.00 uur
Onderwerp:
Integratieve aanpakFunctionele disfuncties en psychosociale beoordeling van de patiënt. De behandeling begint met de eerste vraag!Het stabiliteitsdilemma; functie en disfunctie van diepe en oppervlakkige spieren geassocieerd met lumbopelvische aandoeningenInteractie tussen de motorische systemenInhoud:Herkenning van klinische patronen tijdens de anamnese en het verloop van het diagnostisch en therapeutisch proces

Dag 2: 09.00-18.00 uur
Onderwerp:
Assessments en behandelingsstrategieën voor de acute fase: mediëren van inhibitie en dis coördinatie van de diepe spieren.Veranderingen in ademhalingspatronen geassocieerd met lumbopelvische aandoeningen.Associatie van  lichaamshouding en diepe spierfunctiesGebruik van EMG-biofeedback bij de beoordeling van de motorische functieBegrippen voor de beoordeling van axiale/beweging controleRol van de oppervlakkige multifidus in axiale controle en lumbopelvische beschermingDe spierspoel en kinesthesieUltrageluid assessment en het gebruik ervan als biofeedbackInhoud:

Inzicht in motorische controle leer, beoordelings- en motorische control oefeningen (MCE) voor de transversus Abd en de bekkenbodem en het gebruik voor individuele symptoom modificatie

Functie en disfunctie.

Het leren beoordelen van  therapeutische oefeningen voor de ademhaling en rechtop zitten

Leermethoden van axiale controle en hun pragmatische aanpassing aan het individuele gebruik van Stabilizer (R) bij de beoordeling en biofeedback van MCE: axiale controle en kinesthesie

Toepassing van de stabiliser


Dag 3: 09.00-16.30 uur
Onderwerp:
Anatomie, functie en disfunctie van de diepe M. multifidus.

Integratie van de diepe multifidus functie in de motorische synergie van de lumbale wervelkolom.

Functie en disfunctie van de diepe en oppervlakkige bekkenbodemspieren.

Differentiële oefeningen voor de Glutei .

Consensus over multimodale behandeling van femoroacetabulum en Ischiofemorale “impingements”.

Veranderingen in gang en evenwicht geassocieerd met chronische lumbopelvische- heupaandoeningen.

Samenvatting van geschikte MCE voor lumbopelvische aandoeningen.

Inhoud:

Leer de aanpassing van de manuele palpatie en de prone instability test (PIT) voor de beoordeling en MCE voor de diepe M. multifidi

Uitvoering van thuis-MCE

Echografie en biofeedback Multifidus

Beoordeling en MCE voor Psoas en Glutei.

Gebruik van Laserpointer Biofeedback voor MCE.

Gebruik van MCE voor de Glutei als symptoommodificatie voor heup- en liespijn.

Leer de aanpassing van MCE aan individuele heup- en liesaandoeningen.

Symptoom beïnvloedende strategieën voor het lopen.

Gebruik van oculomotorische uitdagingen in plaats van labiele oppervlakken bij het trainen van evenwicht.

 

Kosten:

€792,00

Accreditatie:

Accreditatie wordt aangevraagd bij Keurmerk en bij het KNGF

Niveau:

De cursus is bijzonder geschikt voor fysiotherapeuten en geschikt voor artsen en andere therapeuten.

Docent:

Christine Hamilton

Christine heeft meer dan 40 jaar internationale klinische praktijkervaring en heeft veel onderzoek verricht op het gebied van motorische controle Bachelor en Masters (Q) aan de Universiteit van Queensland in haar geboortestad Brisbane, Australië.

Sinds haar terugkeer in Duitsland heeft Christine de verantwoordelijkheid op zich genomen om het onderzoek van haar en haar collega’s en haar schat aan klinische ervaring in de Europese regio te integreren door het geven van cursussen in Europa.

Overzicht:

  • Docent: Christine Hamilton
  • Cursustaal: Engels
  • Cursustijden: zie boven.
  • Datum: 23-25 Maart 2023
  • Accreditatie: wordt aangevraagd bij KNGF en Keurmerk
  • Kosten: €752,00
  • Inbegrepen zijn koffie, thee, een door Physio Education & Science verzorgde lunch, cursusmateriaal (map, hand-out, pen).
  • Groepsgrootte: ca. 15-20.
  • Doelgroep: De cursus is bijzonder geschikt voor fysiotherapeuten en geschikt voor artsen en andere therapeuten.

 

 

Je kunt je nog aanmelden