Opleiding Maitland 2.0 – Opleiding Manuele Therapie (IMTA)

Veel fysiotherapeuten die opzoek zijn naar een opleiding kiezen uiteindelijk voor deze praktische Post HBO opleiding in NMSK-fysiotherapie (advanced manual therapy). Je zoekt een praktijk-georiënteerde manuele opleiding, waarbij je na de eerste module de verworven vaardigheden gelijk in de dagelijkse praktijk kunt toepassen. Ervaren docenten met klinische ervaring zullen je door het hele opleidingsproces begeleiden.

In de praktijk moet je als (manueel) therapeut dagelijks beslissen of de beschikbare evidentie en de aanwezige therapeutische richtlijnen van toepassing zijn voor jouw individuele patiënt. Tijdens de opleiding NMSK-fysiotherapie (manuele therapie) Maitland-Concept verdiep je je in klinische vaardigheden, clinical reasoning, critical thinking, biopsychosociale denkmodellen en moderne zichtwijzen op fysio- en manuele therapie. Je leert arthrogene, myogene, neurodynamische onderzoeks- en behandelingstechnieken en plaatst deze binnen de context van het fysiotherapeutisch behandelingsspectrum.

Voor deze opleiding is een erkend diploma Fysiotherapie vereist

Start opleiding: 4 Maart 2022

9 plekken beschikbaar

Beschikbaarheid

Toelating:

Erkend diploma Fysiotherapie

Locatie

Gennep

Accreditatie

 • KNGF alg. fysiotherapeut
 • SKF

Startdatum

4 maart 2022

Docenten

Elly Hengeveld - Harry von Piekartz - Wouter Geerse - Marijke Sligchers - Harald Bant - Carla van Usen

Taal

Nederlands

Beschikbaarheid

 

Prijs

€ 3750,00

 
 
 
Bel:
+31 24-301 04 85

Print

Inhoud van de opleiding Maitland 2.0 – Opleiding Manuele Therapie (IMTA)

Beschrijving

Inleiding

Op 4 Maart 2022 start Maitland 2.0 – A postgraduate “Blended Learning” Program for Physiotherapists.
Deze opleiding bestaat uit 3 opleidingsjaren.

Je zoekt een praktijk-georiënteerde opleiding, waarbij je na de eerste module de verworven vaardigheden gelijk in de dagelijkse praktijk kunt toepassen. Ervaren docenten met klinische ervaring zullen je door het hele opleidingsproces begeleiden.

Verder is deze opleiding bij uitstek voor jou geschikt als je de volgende vaardigheden en/of kennis wilt verdiepen en uitbreiden:

 • Klinische vaardigheden in anamnese, functieonderzoek, behandeling en beslissingsprocessen van je patiënten met neuromusculoskeletale (NMSK)-problematiek.
 • Het proces waarin je samen met je patiënt beoordeelt of de gewenste behandelresultaten worden bereikt (dit gaat veel verder dan navragen “hoe het gaat” of controleren van bepaalde wetenschappelijke vragenlijsten).
 • De behandeling aanpassen aan het individuele probleem en de context van de patiënt. Je laat je hierbij vanuit klinische bevindingen en wetenschappelijke evidentie leiden. Je staat open voor alle concepten in de fysiotherapie en past principes daarvan binnen het geïndividualiseerd behandelplan voor je patiënt doelgericht toe.
 • Je kunt preventie, zelfmanagement, belastingsopbouw (trainingsprincipes), communicatie, educatie en passieve manuele technieken in de behandelingen doelgericht toepassen.
 • Binnen jouw rol als patiëntencoach en klinisch specialist in NMSK-fysiotherapie leer je vaak voorkomende, aanhoudende pijnklachten en gerelateerde beperkingen (“chronische pijnklachten”) uit neurofysiologisch en gedragsmatig perspectief te begrijpen. Je bent daarnaast in staat om je benadering hieraan aan te passen. Je bent in staat om gerichte keuzes en beslissingen te maken.
 • Je kan verklaren waarom je bepaalde keuzes maakt op basis van klinische en wetenschappelijke evidentie d.m.v. een diepgaand Clinical Reasoning proces

Accreditatie

Accreditatie voor deze opleiding wordt aangevraagd bij het KNGF en het Keurmerk.

Daarnaast is deze opleiding door de Educational Committee van International Maitland Teachers’ Association (IMTA) geaccrediteerd en volgt het IFOMPT-Standards document (2016) voor opleidingen in de manuele therapie (www.ifompt.org).

Prijs

De opleiding Maitland 2.0. start  op 4 Maart 2022 met een totaalprijs van € 11.250,- , kosten per leerjaar €3750,-.

Op het eerste leerjaar ontvang je 30% korting, wat betekent dat je geen €3750,- hoeft te betalen maar €2625,-!

Zoals ook voorgaande jaren bestaat de mogelijkheid om de studiekosten in termijnen te betalen.
Wij bieden de mogelijkheid aan om per leerjaar in 3 termijnen te betalen van €1250,-.
Indien u hier gebruik van zou willen maken, kunt u dit bij uw aanmelding vermelden onder het kopje opmerkingen.

Principes Maitland 2.0

Ondanks alle nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied zijn de basisprincipes van het concept actueler dan ooit:

 • Geïndividualiseerd onderzoek van je patiënt met een continu beoordelingsproces van behandelresultaten (“assessment”);
 • Behandeling aangepast aan de individuele problematiek van je patiënt en aanpassing van de behandeling in het gehele behandeltraject (“behandelingsprogressie”);
 • Klinisch redeneren (“clinical reasoning”) – een hypothesen gestuurd proces met verschillende Clinical Reasoning Strategieën (procedureel, interactief, narratief, collaboratief, educatief). De rol en beperkingen van de huidige beschikbare wetenschappelijke evidentie worden ten allen tijde bewust gereflecteerd;
 • Cliënt gecentreerde benadering, met collaboratieve doelformuleringen en integratie van het persoonlijk ziektebeleven van je patiënten.

Het “merk” Maitland®-Concept (IMTA) zal je altijd aan deze principes herkennen. Dit geldt zowel voor de opleidingsprogramma’s van de International Maitland Teachers’ Association (IMTA) (www.imta.ch), als voor de alumni van de opleiding in hun dagelijkse praktijk.

Wat is nieuw aan dit programma en wat is “Blended Learning”?

 • (Nog) meer nadruk dan voorheen op een biopsychosociaal perspectief en op de rol van communicatie bij de bepaling van doelstellingen en de toepassing van een behandeling. Educatie en motivatie krijgen extra aandacht, evenals de verschillende rollen die van een moderne fysiotherapeut worden verwacht (clinical expert, communicator, collaborator, leader, health advocate, scholar, professional)
 • Er is een aparte module “belastingsopbouw, training en lifestyle” binnen het programma opgenomen.
 • We hechten nog steeds veel waarde aan onze unieke patiëntbehandelingen binnen de opleiding.
 • Tijdens de contactdagen zullen de docenten demonstraties van authentieke patiëntbehandelingen geven.
 • De door de IFOMPT voorgeschreven klinische supervisie (“Mentored Clincial Practice”) vindt tijdens de gehele opleiding in zgn. “Mini Clinics” in geselecteerde praktijken plaats. Dit vervangt de tijdrovende klinisch supervisie die voorheen nog als extra dagen buiten de opleidingsweken moesten plaatsvinden.

Blended Learning” is een didactisch model waar studenten voor en na modules zelf werkzaam zijn d.m.v. opdrachten, video’s en andere e-learning processen waarbij kennis en vaardigheden worden verdiept. Hierdoor hebben studenten over delen van de opleiding zelf controle over de tijdsindeling en hoeven daarmee minder vaak naar de opleidingslocatie te reizen of vrije dagen op te nemen voor contactdagen. Bovendien kunnen tijdens de contactdagen met de docenten belangrijke thema’s op een hoger niveau worden behandeld en blijft voldoende tijd voor praktisch oefenen van vaardigheden in communicatie, clinical reasoning en onderzoek- en behandeltechnieken onder directe begeleiding van de docenten over.

Doelstelling Maitland 2.0

Algemene doelstelling van het studieprogramma & leerresultaten (aangepast uit IMTA Learners’ Manual 2.0, met toestemming). De IMTA biedt een deeltijds postgraduaat onderwijsprogramma aan in NMSK fysiotherapie.

Het programma bereidt fysiotherapeuten voor op autonome besluitvorming in gespecialiseerde contexten, die in de hedendaagse fysiotherapiepraktijk vereist zijn. Dit omvat reflectie en bevordering van de verschillende rollen als fysiotherapeut. Verder omvat het programma geavanceerde klinische competenties in beoordeling, behandeling (incl. manuele vaardigheden en bewegingsverbetering), klinisch redeneren, kritisch denken, evidence informed practice, communicatie en onderwijs.

Het programma beoogt diepgaande leerprocessen te vergemakkelijken om levenslang leren te integreren met de klinische praktijk. De deelnemers worden ondersteund in hun persoonlijke, klinische en academische ontwikkeling naar de integratie van bio-psycho-sociaal-economische paradigma’s.

Programma leerresultaten:

Studenten verkennen, analyseren, synthetiseren, kritisch evalueren:

 • autonoom beslissingen nemen en klinisch redeneren bij NMSK -beoordeling en -beheer van cliënten binnen hun unieke biopsychosociale en economische context

De studenten onderzoeken, analyseren, synthetiseren, kritisch evalueren en passen kennis, beste beschikbare gegevens en resultaten van klinische ervaringen toe met betrekking tot:

 • het therapeutisch proces – onderzoek, communicatie en gezamenlijke doelformulering, management, (her)beoordeling van klinische resultaten. (dit omvat de beginselen van het Maitland Concept, erkenning van (biomedische) voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties, een integratie van meerdere benaderingen, passieve en actieve mobilisaties, manipulaties; preventie; belastbaarheid en training; cognitieve gedragsprincipes en patient-empowerment).
 • verschillende rollen die verband houden met de reikwijdte van de gespecialiseerde NMSK-praktijk (klinisch expert, communicator, medewerker, leider, gezondheidsbevorderaar, wetenschapper, professional). 2.
 • kritische analyse en toepassing van het huidige beste beschikbare wetenschappelijke bewijsmateriaal binnen het algehele therapeutische proces.

Bovendien, studenten:

 • ontwikkelen praktische vaardigheden, verfijnen en integreren deze tot een niveau van naturalisatie van deze vaardigheden. Dit omvat communicatie-, beoordelings- en managementvaardigheden die leiden tot autonome aanpassing en innovatie in onvoorspelbare contexten die gespecialiseerde NMSK-zorg vereisen.
 • worden ondersteund bij het ontwikkelen van een attitude van levenslang leren met een adequaat gebruik van middelen, alsook bij de ontwikkeling van zelfstandigheid bij het onderkennen van leerbehoeften met betrekking tot permanente professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Afstuderen

 • Je afsluitende beroepstitel is: Manueel Therapeut / NMSK Fysiotherapeut / IMTA/NL.
 • Je hebt met het behalen van deze opleiding de mogelijkheid door te stromen in de volgende MSc programma’s die ook in Nederland erkend zijn. De volgende Hogescholen bieden accreditatie voor eerder verworven vaardigheden en kennis aan en zijn door het NVTM erkend:
  • Sheffield Hallam University (Engeland).
   https://www.shu.ac.uk/courses/physiotherapy/msc-advanced-clinical-practice-musculoskeletal-management/part-time
  • Hochschule Osnabrück (Duitsland).
   https://www.hs-osnabrueck.de/en/study/study-offerings/master/musculoskeletal-therapy-msc/program-overview/
  • Hogeschool van Arnhem & Nijmegen (HAN)
   1. Je kiest ervoor de toetsen van de modules onafhankelijk van de lesprogramma’s af te leggen (“leerweg onafhankelijke toetsen”)
   2. Bij het intake gesprek, waar je aantoont welke vaardigheden je hebt bereikt in voorgaande opleidingsprogramma’s, krijg je een op jouw situatie afgestemd voorstel om het programma met vrijstellingen te kunnen volgen aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Bij de HAN kun je via een intake gesprek mogelijk vrijstellingen krijgen. Physio Education & Science, samen met de docenten van de opleiding Maitland 2.0, bieden jou de mogelijkheid om je op dit intake gesprek voor te bereiden. Ook tijdens de opleiding zal er op gewezen worden welke producten en diensten van belang zijn voor dit intakegesprek om je op deze manier zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen.

Docent

De volgende docenten zijn verbonden aan deze opleiding:

 • Elly Hengeveld
 • Harry von Piekartz
 • Wouter Geerse
 • Marijke Sligchers
 • Harald Bant

Opmerkingen

Toelatingseisen: Erkend diploma Fysiotherapie.
Taal: Nederlandstalig
E-learning: ja, naast contactdagen wordt er ook gebruik gemaakt van “Blended Learning”

9 plekken beschikbaar