Cursus Algemeen – Een geïntegreerde aanpak van lage rugpijn met focus op sensomotorische controle

In het dynamische vakgebied van de fysiotherapie verandert veel, ook op het gebied van wervelkolomproblematiek. Ondanks de sterke toename aan medische en paramedische kennis neemt het aantal mensen met aspecifieke, acute en chronische rugklachten nog steeds toe. Hoe kunnen we het beste fysiotherapeutisch diagnosticeren? Wat betekent lokale en globale stabiliteit en hoe kunnen we dit praktisch omzetten? Zijn paresthesieën in het been klinisch relevant? En last but not least: hoe gaan we om met het symptoom pijn, is het wel een symptoom of is het een pathologie? In de geaccrediteerde cursus Lage rugklachten krijg je antwoord op al deze vragen. Deze cursus is bedoeld voor gediplomeerde fysiotherapeuten.

20 plekken beschikbaar

Beschikbaarheid

Toelating:

bachelor fysiotherapie

Locatie

Gennep

Accreditatie

  • KNGF alg. fysiotherapeut

Startdatum

21 oktober 2022

Docenten

Lieven Danneels

Taal

Nederlands

Beschikbaarheid

 

Prijs

€ 627,00

 
 
 
Bel:
+31 24-301 04 85

Print

Inhoud van de cursus Algemeen – Een geïntegreerde aanpak van lage rugpijn met focus op sensomotorische controle

Beschrijving

Titel

Een geïntegreerde aanpak van lage rugpijn met focus op sensomotorische controle

 

Inleiding

Rug aandoeningen zijn de meest frequente aandoeningen van het bewegingsapparaat. Bijna alle lage rugklachten hebben baat bij een adequate fysiotherapeutische behandeling, waarbij er een cruciale rol voor oefentherapie is weggelegd.

Het doel van deze totaal vernieuwde cursus is om de “state of the art” te presenteren omtrent rug aandoeningen en de meest aangewezen fysiotherapeutische aanpak. De acute, subacute, recurrente en chronische patiënt passeren de revue. Vanuit het brede perspectief van de fysiotherapeutische aanpak wordt veel aandacht besteed aan het onderzoek en behandeling, waarbij oefentherapie bijzondere aandacht krijgt. Mobiliserende, circulatoire, motorische controle, uithouding en krachtoefeningen worden besproken en vertaald naar de concrete praktijk waarbij opbouw, timing, dosering en uitvoering de nodige aandacht krijgen. Binnen de 2-daagse wordt op een boeiende wijze onderbouwende theorie en hands-on praktijk afgewisseld.
De beperkte groep laat toe om elke deelnemer individuele begeleiding te geven.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd, zowel bij Keurmerk als KNGF.

Prijs

De prijs voor de cursus bedraagt € 627,00

Cursusdata

De cursus gaat plaatsvinden op 21 & 22 Oktober 2022

Doelstellingen

Na deze cursus wordt van de cursisten verwacht dat zij aan het klassieke rug onderzoek innoverende elementen kunnen toevoegen zoals objectieve en valiede testing van lumbopelvische controle, kwaliteit van houding en beweging, en neuromusculaire controle aan de hand van echografie. Hiertoe zullen nieuw ontwikkelde meetinstrumenten en vragenlijsten gehanteerd worden. Tevens wordt van de cursisten verwacht dat ze een “state of the art” fysiotherapeutische behandeling kunnen geven voor de acute, recurrente en chronische patiënt. Veel aandacht zal uitgaan naar een progressief oefentherapeutisch programma dat, aangepast aan de individuele noden van de patiënt, de belastbaarheid van de patiënt en de kwaliteit van bewegen, en aldus het functioneren en participeren verbetert.

Competenties

  • Het verwerven van geavanceerde kennis en vaardigheden bij het onderzoek en de behandeling van lage rugpijn.
  • Inzicht in de voorhanden wetenschappelijke evidentie en de vaardigheden om deze concreet te implementeren in de fysiotherapeutisch redeneren en handelen.
  • Een attitude waarbij de therapeut in staat is om op basis van klinisch redeneren en probleemoplossende vaardigheden te komen tot een verantwoorde en gefundeerde strategie van fysiotherapeutische aanpak.

Inhoud

Dag 1
09.00-10.30: De lumbopelvische regio als centrale pivot in het lichaam
10.45-12.30: Workshop : innoverende kijk op het onderzoek van de lage rug
13.30-15.00: state of the art discussie over de mogelijke dysfuncties ter hoogte van de lage rug (articulair – fascia –  spier…)
15.15-17.30: Workshop :  onderzoek en behandeling van de “kwaliteit van bewegen”

Dag 2
09.00-10.30: workshop : het gebruik van real-time echografie in het kader van motor control
10.45-12.30: workshop : training van kracht en uithouding: theoretische onderbouw en praktische toepassing (kabinet + thuisoefeningen)
13.30-14.30: Behandeling van de acute patent + casusbespreking
14.45-16.00: Behandeling van de recurrente patiënt + casusbespreking
16.00-17.30: Behandeling van de chronische patiënt + casusbespreking

Docent

Lieven Danneels

Lieven Danneels is hoogleraar aan de vakgroep Revalidatiewetenschappen, Universiteit Gent.
Zowel zijn klinische expertise als zijn onderzoek domein situeren zich binnen het domein van de rug revalidatie. Hij is hoofd van de onderzoeksgroep Musculoskeletale Revalidatie, Sectie Spine. Hij is frequent gevraagd spreker op internationale en nationale fora.

In 2000 ontving Lieven de Clinical Science Award 2000″van de Spine Society of Europe, in 2002 de “Prix de l’Academie Européenne de Médecine de Réadaptation en in 2011 is zijn werk bekroond met de ISSLS Prize van de International Society for the Study of the Lumbar Spine. Dit is wereldwijd de belangrijkste internationale prijs voor onderzoek binnen het domein van de lage rug.

In 2019 was hij organisator van het wereldcongres low back & pelvic pain in Antwerpen.

 

Opmerkingen

  • Toelatingseisen: Gediplomeerde fysiotherapeuten
  • Cursustaal: Nederlands.
  • Inbegrepen zijn koffie, thee, een door Physio Education verzorgde lunch, cursusmateriaal (map, hand-out, pen).
  • Groepsgrootte: ca. 15-20

20 plekken beschikbaar