Sportfysiotherapie masterclass


Aantekening Raga, zoekwoorden:

  • master sportfysiotherapie
  • master sportfysiotherapie
  • masteropleiding sportfysiotherapie

Einde


Bij fysiotherapie is het van belang je te blijven ontwikkelen. Denk aan life long learning en evidence-based learning, je bent nooit uitgeleerd! De masterclasses sportfysiotherapie met accreditatie van Physio Education zijn uitermate geschikt als je toe bent aan nieuwe kennis en kunde. Voor een geaccrediteerde masterclass over hamstringletsel, patellofemorale pijn syndroom (PFPS), liespijn of scapuladyskinesie  zit je hier goed. Onze masterclasses zijn speciaal bedoeld voor de gediplomeerd fysiotherapeut die op zoek is naar verbreding of juist meer verdieping.


Toevoeging Raga:

Na het behalen van de titel internationale ESP sportfysiotherapeut is mogelijk om één van de masterclasses te volgen of door te stromen naar een (verkorte) masteropleiding in de sportfysiotherapie of Saxion Hogeschool.

Einde


Masterclass sportfysiotherapie met accreditatie

Met hoogwaardige masterclasses sportfysiotherapie kun je de nodige accreditatiepunten verdienen. In deze masterclasses sportfysiotherapie belichten we niet alleen onmisbare aspecten van het fysiotherapeutisch handelen, ook actuele ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en onderzoeksvaardigheden komen aan bod. De cursussen zijn heel praktisch van aard, je kunt de geleerde vaardigheden direct toepassen in de praktijk.

Masterclass: Hamstringletsels

De problematiek van (recidiverende) hamstringletsels is een grote uitdaging voor alle betrokkenen in de preventie en revalidatie van sporters. Met meer kennis en inzicht in belangrijke mechanismen kun je een revalidatie sneller en completer begeleiden en herletsels voorkomen. In onze masterclass hamstringletsels behandelen we in totaal elf mechanismen. Alle aangeleerde technieken pas je direct toe in de praktijk. Je traint screening, diagnosticeren en plannen, therapeutisch en preventief handelen. De cursus is bedoeld voor gediplomeerde fysiotherapeuten.

Master sportfysiotherapie: Patellofemorale pijn syndroom (PFPS)

De behandeling van patiënten met het patellofemorale pijn syndroom (PFPS) is vaak niet eenvoudig en de laatste jaren veranderen de inzichten bij dit pijnbeeld voortdurend. Wat zijn de nieuwste inzichten als het gaat om etiologie en functionele anatomie? Wie is ‘at risk’? Hoe zeker is de diagnose? Wat zijn manuele en oefentherapeutische mogelijkheden? Wat kunnen hulpmiddelen als tape en inlay’s doen? Hoe ga je om met belastingsvariabelen? Hoe en wanneer kan de patiënt weer sporten? Tijdens deze geaccrediteerde masterclass PFPS besteden we aandacht aan deze vragen, zowel in theorie als praktijk.

Masterclass: Liespijn

In deze masterclass besteden we aandacht aan de laatste inzichten in diagnostiek, functionele analyse en behandeling van sporters met liespijn. We zoomen in op de functionele anatomie van de heupregio en bespreken diverse specifieke aandoeningen. Ook gaan we dieper in op de biomechanica van specifieke sportbewegingen, vooral bij voetbal, en kijken daarbij naar de meest recente bevindingen en klinische consequenties. Met een testbatterij kunnen we sporters beoordelen op aspecten als mobiliteit en stabiliteit en op basis hiervan oefen je een aantal behandeltechnieken. De dag bestaat uit theorie en praktijk en heeft een zeer interactief karakter. Een bachelor fysiotherapie is minimum vereist voor deze masterclass liespijn.

Masterclass: Scapuladyskinesie

Het herkennen en beïnvloeden van scapuladyskinesie is in de praktijk niet altijd eenvoudig. Bij scapuladyskinesie gaat het vaak om multidirectionele instabiliteiten, subacromiaal pijnsyndroom en andere schouderproblemen. In onze masterclass gaan we dieper in op de anatomie, biomechanica en pathologie van de dyskinesie. We bespreken een assessmentstrategie voor de patiënt met schouderklachten (en mogelijk dyskinesie). Op basis van deze strategie behandelen en oefenen we actieve en passieve interventies. Ook besteden we aandacht aan de verschillende dyskenisetypes, myofasciale technieken, coördinatie en krachttraining. De masterclass scapuladyskinesie is vooral geschikt voor fysiotherapeuten die in de praktijk geregeld te maken krijgen met patiënten met schouderklachten.

Masterclass: Refresher wervelkolom

In deze masterclass behandelen we de principes van de revalidatie van sporters met lage rugklachten. We besteden aandacht aan recente ontwikkelingen rond motorische controle, coördinatie en kracht. Hierbij richten we ons op zowel de hobby- als prestatiegerichte sporter met specifieke en aspecifieke lage rugklachten. De ESP-refresher wervelkolom is ontwikkeld voor fysiotherapeuten die in het verleden de ESP-opleiding tot sportfysiotherapeut hebben doorlopen.

Geaccrediteerde masterclass sportfysiotherapie

Meer informatie over onze geaccrediteerde masterclasses sportfysiotherapie? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.