Masterclass Algemeen-Masterclass revalidatie na een voorste kruisbandletsel

In 2014 verscheen het KNGF Evidence Statement revalidatie na voorste-kruisbandreconstructie. Deze richtlijn verdeeld de revalidatie na VKB-letsel in een preoperatieve/conservatieve fase en drie criteria-gebonden postoperatieve fasen.

Tijdens deze masterclass wordt dieper ingegaan op de revalidatie/trainingsmogelijkheden in de verschillende fasen na VKB-letsel dan wel reconstructie. Tevens komen de verschillen in revalidatie/training tussen kinderen en adolescenten aan bod.

19 plekken beschikbaar

Beschikbaarheid

Toelating:

Bachelor fysiotherapie

Locatie

Gennep

Accreditatie

  • KNGF alg. fysiotherapeut
  • KNGF sportfysiotherapie
  • KNGF manueel therapie

Startdatum

29 oktober 2021

Docenten

Nicky van Melick

Taal

Nederlands

Beschikbaarheid

 

Prijs

€ 277

 
 
 
Bel:
+31 24-301 04 85

Print

Inhoud van de masterclass Algemeen-Masterclass revalidatie na een voorste kruisbandletsel

Beschrijving

Inleiding

In 2014 verscheen het KNGF Evidence Statement revalidatie na voorste kruisbandreconstructie. Deze richtlijn verdeeld de revalidatie na VKB-letsel in een preoperatieve/conservatieve fase en drie criteria gebonden postoperatieve fasen. Tijdens deze masterclass wordt dieper ingegaan op de trainingsmogelijkheden in de verschillende fasen na VKB-letsel dan wel reconstructie. Ook komen de verschillen tussen kinderen en adolescenten aan bod.

Accreditatie

Deze cursus is bij het KNGF geaccrediteerd met 6 punten voor het vrije deel en het AF register.
Ook bij het Keurmerk is accreditatie aangevraagd.

Prijs

De prijs voor de masterclass revalidatie na een VKB letsel bedraagt € 277,-

Cursusdata

De masterclass gaat plaatsvinden op 29 Oktober 2021

Doelstellingen

Na het volgen van deze masterclass is de cursist in staat om:

  • de conservatieve revalidatie van een VKB-letsel uit te leggen aan de hand van het wondgenezingsproces.
  • te beredeneren of een VKB-reconstructie noodzakelijk is.
  • de postoperatieve revalidatie, verdeeld in 3 fasen, uit te werken in termen van de verschillende grondmotorische eigenschappen.

Inhoud

09.00-10.00 Theorie niet-operatieve vs. operatieve behandeling
10.00-10.45 Theorie operatie en inleiding post-OK wondgenezing
10.45-11.00 Koffiepauze
11.00-12.30 Theorie en praktijk fase 1 postoperatief
12.30-13.00 Theorie en praktijk fase 2 postoperatief
13.00-13.45 Lunchpauze
13.45-15.45 Vervolg theorie en praktijk fase 2 postoperatief
15.45-16.00 Koffiepauze
16.00-16.45 Inleiding fase 3 postoperatief
16.45-17.00 Afsluiting

Docente

Nicky van Melick

dr. Nicky van Melick is freelance consultant fysiotherapie bij KneeSearch en onderzoeker sportorthopedie bij het Kenniscentrum Sport & Bewegen van het St. Anna Ziekenhuis Geldrop.

Opmerkingen

  • Toelatingseisen: Fysiotherapeuten diploma BSc,
  • Cursustaal: Nederlands.
  • Inbegrepen zijn koffie, thee en een door Physio Education verzorgde lunch, cursusmateriaal (map, hand-out, pen).
  • Groepsgrootte: ca. 15-20

 

 

 

 

 

19 plekken beschikbaar