Masterclass Algemeen-Masterclass revalidatie na een voorste kruisbandletsel

In 2014 verscheen het KNGF Evidence Statement revalidatie na voorste-kruisbandreconstructie. Deze richtlijn verdeeld de revalidatie na VKB-letsel in een preoperatieve/conservatieve fase en drie criteria-gebonden postoperatieve fasen.

Tijdens deze masterclass wordt dieper ingegaan op de revalidatie/trainingsmogelijkheden in de verschillende fasen na VKB-letsel dan wel reconstructie. Tevens komen de verschillen in revalidatie/training tussen kinderen en adolescenten aan bod.

22 plekken beschikbaar

Beschikbaarheid

Toelating:

Bachelor fysiotherapie

Locatie

Gennep

Accreditatie

  • KNGF alg. fysiotherapeut
  • KNGF sportfysiotherapie
  • KNGF manueel therapie

Startdatum

29 oktober 2021

Docenten

Nicky van Melick

Taal

Nederlands

Beschikbaarheid

 

Prijs

€ 277

 
 
 
Bel:
+31 24-301 04 85

Print

Inhoud van de masterclass Algemeen-Masterclass revalidatie na een voorste kruisbandletsel

Beschrijving

Inleiding

In 2014 verscheen het KNGF Evidence Statement revalidatie na voorste kruisbandreconstructie. Deze richtlijn verdeeld de revalidatie na VKB-letsel in een preoperatieve/conservatieve fase en drie criteria gebonden postoperatieve fasen. Tijdens deze masterclass wordt dieper ingegaan op de trainingsmogelijkheden in de verschillende fasen na VKB-letsel dan wel reconstructie. Ook komen de verschillen tussen kinderen en adolescenten aan bod.

Accreditatie

Voor deze cursus wordt accreditatie aangevraagd bij het KNGF en het Keurmerk voor algemeen practicus en manuele therapie.

Prijs

De prijs voor de masterclass revalidatie na een VKB letsel bedraagt € 277,-

Cursusdata

De masterclass gaat plaatsvinden op 29 Oktober 2021

Doelstellingen

Na het volgen van deze masterclass is de cursist in staat om:

  • de conservatieve revalidatie van een VKB-letsel uit te leggen aan de hand van het wondgenezingsproces.
  • te beredeneren of een VKB-reconstructie noodzakelijk is.
  • de postoperatieve revalidatie, verdeeld in 3 fasen, uit te werken in termen van de verschillende grondmotorische eigenschappen.

Inhoud

08.30-09.00   Ontvangst

09.00-10.00   Theorie niet-operatieve vs. operatieve behandeling

10.00-11.00    Theorie operatiemogelijkheden en inleiding postoperatieve wondgenezing

11.00-11.15      Koffiepauze

11.15-12.30      Theorie en praktijk postoperatieve revalidatie fase 1

12.30-13.00    Theorie en praktijk postoperatieve revalidatie fase 2

13.00-13.45    Lunch

13.45-15.15     Vervolg theorie en praktijk postoperatieve revalidatie fase 2

15.15-15.45     Theorie en praktijk postoperatieve revalidatie fase 3

15.45-16.00    Koffiepauze

16.00-16.45    Praktijk postoperatieve revalidatie fase 3

16.45-17.00    Afsluiting

Docente

Nicky van Melick

dr. Nicky van Melick is freelance consultant fysiotherapie bij KneeSearch en onderzoeker sportorthopedie bij het Kenniscentrum Sport & Bewegen van het St. Anna Ziekenhuis Geldrop.

Opmerkingen

  • Toelatingseisen: Fysiotherapeuten diploma BSc,
  • Cursustaal: Nederlands.
  • Inbegrepen zijn koffie, thee en een door Physio Education verzorgde lunch, cursusmateriaal (map, hand-out, pen).
  • Groepsgrootte: ca. 15-20

 

 

 

 

 

22 plekken beschikbaar