Webin ONLINE WEBINAR: Dis-embodiment en aanhoudende pijn – een kwestie van aandacht

Dit webinar is een inleiding tot het concept van embodiment, of ‘dis-embodiment’ in de context van chronische pijn.

Traumatische ervaringen (bijvoorbeeld na een letsel) en de daaruit voortvloeiende aanhoudende pijn kunnen ertoe bijdragen dat iemand zijn eigen lichaam niet meer herkend. Dit “dis-embodiment” leidt vaak tot disfuncties op alle niveaus van het bio-psycho-sociale systeem, wat zich uit in homoeostatische stressreacties, angsten en controleverlies in het dagelijks leven.

Je kunt je nog aanmelden

Beschikbaarheid

Toelating:

Bachelor fysiotherapie

Locatie

online

Startdatum

9 november 2022

Docenten

Martina Egan Moog

Taal

Duits

Beschikbaarheid

 

Prijs

€ 50

 
 
 
Bel:
+31 24-301 04 85

Print

Inhoud van de webin ONLINE WEBINAR: Dis-embodiment en aanhoudende pijn – een kwestie van aandacht

Beschrijving

Titel webinar

Dis-embodiment en aanhoudende pijn – een kwestie van aandacht

Thema’s

Dit webinar is een inleiding tot het concept van embodiment, of ‘dis-embodiment’ in de context van chronische pijn.

Traumatische ervaringen (bijvoorbeeld na een letsel) en de daaruit voortvloeiende aanhoudende pijn kunnen ertoe bijdragen dat iemand zijn eigen lichaam niet meer herkend. Dit “dis-embodiment” leidt vaak tot disfuncties op alle niveaus van het bio-psycho-sociale systeem, wat zich uit in homoeostatische stressreacties, angsten en controleverlies in het dagelijks leven.

Met behulp van waarnemingsoefeningen voor interoceptie/proprioceptie en gerichte pijnbestrijding wordt een therapeutische aanpak geboden om deze vicieuze cirkel geleidelijk te doorbreken. Tijdens de webinar worden strategieën uit de trauma therapie en mindfulness training gepresenteerd om ten eerste ‘overbeschermende’ beschermingsreacties in het lichaam constructief en niet-emotioneel te kunnen bekijken, en ten tweede deze regulerend te kunnen matigen door middel van bewegings- en ademhalingstherapie.

Het doel van deze “re-embodimentatie” is niet in de eerste plaats om de pijn te verminderen, maar om de individuele veerkracht te versterken.

Leerdoelen

  • Pijn zien als een beschermende functie van het lichaam.
  • Het concept van belichaming en interceptie begrijpen.
  • Strategieën ontwikkelen om “re-embodiment” te bevorderen in de context van bewegingstherapie.

Docente: Martina Egan Moog

Martina Egan Moog werkt als fysiotherapeut in het interdisciplinaire PRECISION ASCEND pijnbestrijdingsprogramma in Melbourne en als docent in de Musculoskeletal/Sport Masters aan de LaTrobe University. Sinds 2021 heeft ze een kleine privépraktijk voor pijnpatiënten, waar ze psychologisch geïnformeerde pijnmanagementstrategieën en yoga in haar therapie verwerkt (https://www.resetintegrativealliedhealth.com).

Zij doceert en publiceert al 22 jaar over pijnwetenschappelijke onderwerpen. Zij is docente in het team van het NOI (Neuro-Orthopedisch Instituut, www.noigroup.com) en vertaalde in 2004 hun “Explain Pain” (boek en cursus) in het Duits (“Schmerzen verstehen”). Zij is lid van de werkgroep “pijn en beweging” van de Duitse pijnvereniging en is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling, het onderwijs en de toetsing van het curriculum “speciale pijnfysiotherapie”.

Doelgroep

Fysiotherapeuten; Artsen; Ergotherapeuten; Verloskundigen; Masseurs; Andere gezondheidswerkers; Sportwetenschappers; Studenten Fysiotherapie vanaf het 5e semester.

Taal

De webinar wordt gegeven in het duits

Tijdstip

Het webinar wordt gegeven op 9 November van 18.00-20.00 uur

Prijs

De prijs voor de webinar bedraagt €50,-

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via deze link: https://bit.ly/Dis-embodiment

Wanneer u op de website bent kunt u zich registreren en dan aanmelden voor het webinar

Je kunt je nog aanmelden