InCompany

De in-company activiteiten van Physio Education & Science zijn effectief, individueel en volgen een specifieke methodiek. Met deze methodiek kun je daadwerkelijk veranderen en verbeteren. De Physio Education in-company-cycle bestaat uit vijf stappen:

 1. Oriëntatie:

  Physio Education & Science maakt een gedetailleerde probleemanalyse en definieert in een gesprek opleidingsbehoeften. Op basis van die probleemanalyse wordt een offerte aan u gegeven. Met die offerte kunt u als opdrachtgever een beslissing nemen of u daadwerkelijk met Physio Education & Science in zee wilt.

 2. Ontwikkeling:

  Ontwikkelen van het cursusprogramma: Physio Education & Science ontwikkelt een cursus op maat. Dit programma bestaat uit leerdoelen, omschrijving van de cursusinhoud en een omschrijving van de te gebruiken werkvormen. Om prima aan te sluiten bij uw vraag, houdt Physio Education & Science tijdens de ontwikkeling van het cursusprogramma contact met u.

 3. Uitvoering:

  Physio Education & Science zorgt voor de uitvoering van het programma. Als opdrachtgever kunt u daarbij kiezen of de cursus in uw eigen bedrijfsruimte plaats vinden of dat u van de locaties van Physio Education & Science gebruik wenst te maken.

 4. Evaluatie:

  In-company-trajecten worden met zowel de deelnemers als de opdrachtgever geëvalueerd. Daarbij gaat het om de vraag of de leerdoelen daadwerkelijk gehaald zijn.

 5. follow-up:

  Het blijkt dat opdrachtgevers ook na afloop graag contact blijven houden met Physio Education & Science. Dat contact bestaat soms uit kort overleg over de verdere voortgang van trajecten binnen de organisatie en soms uit verdiepende of verbredende scholingsactiviteiten (optionele natrajecten). In dit geval doorloopt u als opdrachtgever samen met Physio Education & Science de in-company-cycle opnieuw!

Nexus incompany cyclus

Physio Education & Science incompany cyclus

Bij een in-company activiteit staan de vraag van de organisatie, de specifieke werkomgeving en werknemers centraal.

Het rendement bij in-company activiteiten is hoog omdat het gaat om gezamenlijk leren. Medewerkers leren elkaar nu en in de toekomst op te zoeken, aan te spreken en samen te leren. Voor alle in-company trajecten bestaat de mogelijkheid accreditatie aan te vragen bij het KNGF. Wij verzorgen hiervoor de accreditatie en communicatie met het KNGF.

Waarom in-company

 1. Uw vraag, uw werkomgeving en uw werknemers staan centraal.
 2. Onafhankelijke docenten brengen u en uw medewerkers op de hoogte van de  nieuwste stand en in beweging.
 3. Tijdsstip en omvang van de trajecten worden in overleg bepaald.
 4. Hoog rendement doordat Physio Education & Science gezamenlijk leren centraal stelt. Medewerkers leren elkaar nu en in de toekomst op te zoeken, aan te spreken en gezamenlijk te leren.
 5. Voor alle In-company-trajecten bestaat de mogelijkheid accreditatie bij het KNGF aan te vragen. De accreditatie en communicatie met het KNGF wordt door Physio Education & Science verzorgd.

Voorbeelden van in-company-activiteiten

 1. Een groot landelijk opererend reintegratie- en preventienetwerk heeft in Rotterdam een training op het gebied van werkgerelateerde schouderproblematiek gevolgd.
 2. Verschillende schoudernetwerken zoals Midden Nederland en Regio Zuid in Nederland hebben de expertise van het Physio Education & Science docententeam ingeschakeld om scholing te ontwikkelen en te verzorgen.
 3. Een groepspraktijk in Nijmegen vraagt sinds meer dan 3 jaar de interne bij- en nascholingsgscyclus te organiseren, onderwerpen die aan bod komen zijn schouder, rug-, knie en enkelklachten.
 4. Een praktijk in Houten schakelt regelmatig Physio Education & Science in voor interne bij- en nascholing.
 5. Een praktijk in Huissen vraagt om scholing rondom diagnostiek en oefentherapie bij schouderklachten.
 6. Een praktijk in Zeist vraagt om begeleiding rondom dossiervoering en voorbereiding op een plusaudit.
 7. ….