Physio Education & Science

In onze visie is een cursus een knooppunt waarin kennis en ervaring van anderen wordt ‘geknoopt’ aan uw eigen handelen. Physio Education koppelt nieuwe inzichten in ons vakgebied aan een ontspannen leeromgeving.

Wij hechten grote waarde aan persoonlijke aandacht, aan een state-of-the-art opleidingsinhoud en aan ervaren en inspirerende opleiders. We zoeken aansluiting bij de werksituatie, interesses en behoeftes van de deelnemers.

Verder bieden masterclasses, cursussen en opleidingen van Physio Education & Science de mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen met collega’s en te participeren in een netwerk van deskundigen. Dit leidt tot blijvende en aantoonbare resultaten voor u als professional én voor uw organisatie.

In ons denken betekent het opleiden dat wij aansluiten bij de behoefte aan constante kwaliteitsverbetering in het veeleisende leven van een professional. Wij creëren een rustpunt in uw ontwikkeling en bieden u de mogelijkheid om in de cursus met afstand naar uw handelen te kijken, nieuwe kennis te consumeren en geïnspireerd en gewapend terug te keren naar de praktijk.