Fysiotherapie in de remodulate en maturatiefase

Fysiotherapie in de remodelatie- en maturatiefase

Passieve fysiotherapeutische maatregelen

Naarmate het wondgenezingsproces vordert vindt er een verschuiving plaats van passieve fysiotherapeutische maatregelen naar actieve fysiotherapeutische maatregelen. Tevens zijn de doelen van de passieve fysiotherapeutische maatregelen anders; niet zo zeer meer reducering van de verschijnselen van een ontsteking, daar deze voor een groot deel weg zijn. Het doel is vooral optimale voorwaarden creëren daarmee patiënten optimaal actief kunnen revalideren.

Een goed voorbeeld bij patiënten met lage rugklachten is het uitvoeren van manuele mobilisatietechnieken met als doel optimale mobiliteit in het gewricht te realiseren. Na deze passieve fysiotherapeutische interventie is het zaak de nieuwe bewegingsuitslag actief te trainen.

Actieve fysiotherapeutische maatregelen

De actieve fysiotherapeutische maatregelen staan in beide fasen; de remodelatie en maturatiefase op de voorgrond. Juist door deze beide fasen te onderscheiden kunnen we accent aanbrengen in zowel de revalidatie/trainingsmethoden die worden aangeboden als de soort oefenstof. Onderstaand tabellen maken dit duidelijk.

Actieve fysiotherapeutische maatregelen in de remodelatiefase:

Remodelatiefase
Motorische grondeigenschap Soort oefeningen Accenten in de revalidatiemethoden
mobiliteit Algemeen/veelzijdig doelgericht Therapeutisch rekken, optimale mobiliteit bij snellere bewegingen
coördinatie Algemeen/veelzijdig doelgericht Optimale stabiliteit met verzwaringsprincipes en/of snellere bewegingen
kracht Algemeen/veelzijdig doelgericht Recruteren in kilogrammen
uithoudingsvermogen Algemeen en specifiek Aeroob en anaeroob uithoudingsvermogen
snelheid Algemeen/veelzijdig doelgericht Anticipatie, reactie, acceleratie

 

In de remodelatiefase komen alle motorische grondeigenschappen aan bod. Het accent ligt hier vooral op de eerste vier motorische grondeigenschappen; mobiliteit, coördinatie, kracht en uithoudingsvermogen. Bij mobiliteit en coördinatie is het primaire doel oefeningen optimaal stabiel uit te voeren in de full actieve Range of Motion. Wanneer dit gaat kunnen ook snellere bewegingen worden uitgevoerd. Dit kunnen algemene oefeningen zijn zoals een squat voor de onderste extremiteit en een bench press voor de bovenste extremiteit. Veelzijdig doelgerichte oefeningen die hier de revue passeren zijn oefeningen uit het coördinatieve loop-, sprong- en werp ABC.

Bij krachttraining wordt er vooral gerekruteerd in kilogrammen. Dit betekent dat het gewicht gaat toenemen, het aantal herhalingen afneemt en de pauze langer wordt.

Afhankelijk van het doel van de therapie neemt de intensiteit of duur van training bij het aeroob uithoudingsvermogen toe. Wanneer de intensiteit een bepaalde limiet overschrijdt komen we in anaerobe trainingsvormen terecht. In dit geval vooral anaerobe lactische trainingsvormen.

Wanneer snelheid kan worden beoefend wordt er vooral aandacht besteedt aan de acceleratie in kracht. Kortom de eerste 10-20 meter van een sprint. Hier wordt vooral het anaerobe alactische energiesysteem aangesproken.

Actieve fysiotherapeutische maatregelen in de maturatiefase:

Maturatiefase
Motorische grondeigenschap Soort oefeningen Accenten in de revalidatiemethoden
mobiliteit veelzijdig doelgericht/specifiek optimale mobiliteit bij snelle bewegingen
coördinatie veelzijdig doelgericht/specifiek Optimale stabiliteit bij snelle bewegingen en onder vermoeidheid
kracht veelzijdig doelgericht/specifiek Recruteren in snelheid
uithoudingsvermogen specifiek Aeroob en anaeroob uithoudingsvermogen
snelheid specifiek Anticipatie, reactie, acceleratie, maximale snelheid, snelheid UHV

 

Het accent van revalidatie/training in deze fase van de wondgenezing verschuift steeds meer naar de sportmotorische grondeigenschappen; kracht, uithoudingsvermogen en snelheid. De basis voor het trainen van de sportmotorische grondeigenschappen ligt in een optimale mobiliteit en coördinatie. Hieraan is al voldaan in de remodelatiefase. Er zijn hier twee grote verschillen aan te geven met de remodelatiefase;

Ten eerste worden de soort oefeningen die worden aangeboden steeds specifieker. Daarnaast zijn de revalidatie/trainingsmethoden die worden aangeboden steeds meer in overeenstemming met dat wat op participatieniveau van de cliënt wordt gevraagd.

Met specifiek wordt bedoeld dat het bewegingsverloop (coördinatie), de bewegingsuitslag (mobiliteit), het contractiemechanisme (kracht) en het energiesysteem (uithoudingsvermogen) overeenkomen met de ADL, werk-, hobby- en/of sporthandelingen. Anders gezegd; met een voetballer ga je op het einde van de revalidatie voetballen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *