Cursus Algemeen- IMTT triggerpoint/dry needling opleiding

Deze internationale opleiding geeft u een ideale mogelijkheid om u te bekwamen in het behandelen van musculoskeletale klachten door middel van triggerpoint en/of dry needling behandeling. Volgt u de hele opleiding (4 modules x 4 dagen) dan wordt u gecertificeerd als dry needling therapeut bij de IMTT. Volgt u de partiéle opleiding (4 modules x 2.5 dagen) dan wordt u gecertificeerd als Triggerpoint therapeut bij de IMTT.

24 plekken beschikbaar

Beschikbaarheid

Toelating:

Bachelor fysiotherapie

Locatie

Gennep

Accreditatie

 • KNGF alg. fysiotherapeut

Startdatum

30 november 2023

Docenten

Robin Böke en Marita Lorenz

Taal

Engels

Beschikbaarheid

 

Prijs

€ 3520,-

 
 
 
Bel:
+31 485-516009

Print

Inhoud van de cursus Algemeen- IMTT triggerpoint/dry needling opleiding

Beschrijving

IMTT triggerpoint/dry needling opleiding

 

Inleiding

Nieuw in Nederland!!! De opleiding tot dry needling en/of triggerpoint therapeut naar IMTT (Interessengemeinschaft für Myofasziale Triggerpunkt-Therapie – www.imtt.ch)

Deze internationale opleiding geeft u een ideale mogelijkheid om u te bekwamen in het behandelen van musculoskeletale klachten door middel van triggerpoint en/of dry needling behandeling. Volgt u de hele opleiding (4 modules x 4 dagen) dan wordt u gecertificeerd als dry needling therapeut bij de IMTT. Volgt u de partiéle opleiding (4 modules x 2.5 dagen) dan wordt u gecertificeerd als Triggerpoint therapeut bij de IMTT.

Accreditatie:

Accreditatie wordt aangevraagd bij het kwaliteitshuis fysiotherapie

Prijs:

De prijs voor de opleiding tot dry needling therapeut bedraagt per module €880,-

De prijs voor de opleiding tot triggerpoint therapeut bedraagt per module €550,-

Data:

De data voor de opleiding tot dry needling therapeut zijn:

 • Module 1: 30 November 2023 t/m 3 December 2023
 • Module 2: 1 Februari 2024 t/m 4 Februari 2024
 • Module 3: 15 Februari 2024 t/m 18 Februari 2024
 • Module 4: 14 Maart 2024 t/m 17 Maart 2024

De data voor de opleiding tot triggerpoint therapeut zijn:

 • Module 1: 30 November 2023 t/m 2 (halve dag) December 2023
 • Module 2: 1 Februari 2024 t/m 3 (halve dag) Februari 2024
 • Module 3: 15 Februari 2024 t/m 17 (halve dag) Februari 2024
 • Module 4: 14 Maart 2024 t/m 16 (halve dag) Maart 2024

 

Doelstellingen opleiding tot dry needling/triggerpoint therapeut

Bij de IMTT-opleiding gaat het om het bijbrengen van competenties die verantwoordelijk en zelfstandig handelen mogelijk maken. Dit in de zin van oriëntatie, opleiding en training van kennis, technische en interpersoonlijke vaardigheden, houding en persoonlijke kwaliteiten. De cursisten verwerven vaardigheden op het gebied van diagnose en therapie in het kader van klinisch redeneren.Deze competenties stellen de studenten in staat hun eigen taken uit te voeren en in het medische systeem samen te werken met de verschillende groepen specialisten. De cursisten worden zo individueel mogelijk benaderd, rekening houdend met hun persoonlijke talenten, motivatie en vorderingen.

 

Leerdoelen

De leerdoelen van de opleiding tot dry needling/Triggerpoint therapeut zijn de volgende:

De student:

 • Kent de functionele anatomie van de desbetreffende spier en de pathofysiologie van het MFS.
 • Kan de pathofysiologische veranderingen, pijn en disfuncties van het spier-fascia systeem herkennen en classificeren in het klinisch redeneerproces.
 • Kan myofasciale veranderingen adequaat behandelen met behulp van manuele technieken (hoofd, gezicht, ledematen en romp).
 • Kan myofasciale veranderingen, of de betreffende spier, adequaat behandelen met dry needling.
 • Kent de aanbevelingen voor dry needling met betrekking tot hygiëne en veiligheid en instructies voor het handelen.
 • Kan bekende concepten van functionele bewegingsleer, ergonomie, ADL en training integreren in het behandelconcept.
 • Is in staat het MFS aan de patiënt uit te leggen en, indien nodig, te delen met andere beroepsbeoefenaren.

 

Modules

Module 1

Dag 1

0830 – 1030     Inleiding, Palpatie, Terminologie

1045 – 1245     Behandelingstechnieken, M. infraspinatus

1345 – 1545     M. teres major, M. teres minor

1600 – 1730     M. pectoralis major, M. deltoideus

Dag 2

0830 – 1030     Cinical Reasoning, Intertester-Reliability

1045 – 1245     IMTT-Curriculum, M. latissimus dorsi, Aetiologie

1345 – 1545     M. subscapularis, M. serratus anterior

1600 – 1730     Dysfuncties, Onderzoek schouder

Dag 3

0830 – 1030     M. trapezius descendens, M. levator scapulae

1045 – 1145     Pathofysiologie

Einde Module cursus – start Dry Needling cursus

1145 – 1245     Inleiding dry Needling, Indicaties

1345 – 1545     Contra-indicaties, Hygiene

1600 – 1730     M. infraspinatus, persoonlijk gevaar door dry needling

Dag 4

0830 – 1030     Complicaties, M. teres minor, M. supraspinatus

1045 – 1245     M. subscapularis, M. teres major

1345 – 1545     Werkingsmechanismen, M. deltoideus, M. latissimus dorsi

Module 2

Dag 1

0830 – 1030     Repetitie, Mm. scaleni, M. sternocleidomastoideus

1045 – 1245     Chronificering, psychische factoren, Mm. splenii

1345 – 1545     Fascien, indicaties, contra indicaties, refered pain

1600 – 1730     M. erector spinae cervicaal, Mm. suboccipitales

Dag 2

0830 – 1030     Onderzoek, documentatie, Mm. rhomboidei, M. trapezius pars transversus

1045 – 1245     M. trapezius ascendens, M. subclavius, Diaphragma

1345 – 1545     Mm. abdominales, M. iliopsoas, Low back pain

1600 – 1730     M. erector spinae thoracaal, M. erector spinae lumbaal

Dag 3

0830 – 1030     M. serratus posterior inferior, M. quadratus lumborum, onderzoek LWK

1045 – 1145     Mm. gluteii, M. piriformis

Einde Module cursus – start Dry Needling cursus

1145 – 1245     Repetition Dry Needling, Gefahrenzonen Rumpf

1345 – 1545     M. trapezius ascendens, M. levator scapulae

1600 – 1730     M. sternocleidomastoideus, M. trapezius descendens

Dag 4

0830 – 1030     Mm. Splenii, M. pectoralis major

1045 – 1245     Mm. Abdominales, M. errector spinae, M. iliopsoas

1345 – 1545     M. quadratus lumborum, M. gluteus maximus

Module 3

Dag 1

0830 – 1030     Repetitie

1045 – 1245     M. erector spinae cervicaal, hoofdpijn, whiplash

1345 – 1545     M. scalenii, M. longus colli, Onderzoek CWK

1600 – 1730     CMD, Tinnitus, Mimische Musculatuur

Dag 2

0830 – 1030     M. masseter, M. temporalis, M. pterygoideus medialis

1045 – 1245     M. pterygoideus lateralis, M. digastricus, supra- / infrahyoidale Musculatuur

1345 – 1545     Onderzoek LWK, Mm. gluteii, palpatie lies

1600 – 1730     M. sartorius, M. pectineus

Dag 3

0830 – 1030     Entrapments, M. adductor longus, M. adductor brevis

1045 – 1145     M. adductor magnus, M. gracilis

Einde Module cursus – start Dry Needling cursus

1145 – 1245     M. trapezius ascendens, Mm. rhomboidei

1345 – 1545     M. errector spinae thoracal, M. errector spinae lumbaal

1600 – 1730     M. masseter, M. temporalis

Dag 4

0830 – 1030     Mm. gluteii, M. piriformis

1045 – 1245     M. sartorius, M. adductor longus, M. pectineus

1345 – 1545     M. adductor magnus, M. gracilis

Module 4

Dag 1

0830 – 1030     Repetitie, Pathofysiologie update, LWK-Entrapments

1045 – 1245     M. obturator externus, M. tensor fascie latae

1345 – 1545     M. quadriceps femoris, M. biceps femoris, M. semitendinosus, M. semimembranosus

1600 – 1730     M. gastrocnemius, M. soleus, diepe kuitflexoren

Dag 2

0830 – 1030     Extensoren kluit, M. peroneus longus, M. peroneus brevis

1045 – 1245     voetmusculatuur, Handmusculatuur, therapieresistentie

1345 – 1545     Extensoren onderarm, M. supinator

1600 – 1730     Clinical Reasoning, flexoren onderarm

Dag 3

0830 – 1030     M. pronator teres, M. coracobrachialis, M. brachialis, M. biceps brachii

1045 – 1145     M. triceps brachii, M. anconeus

Einde Module cursus – strat Dry Needling cursus

1145 – 1245     Repetitie, M. quadriceps femoris, M. tensor fascie latae

1345 – 1545     M. biceps femoris, M. semitendinosus, M. semimembranosus, gastrocnemius, M. soleus, M. peroneus longus, M. peroneus brevis

1600 – 1730     M. flexor digitorum longus, M. flexor hallucis longus, extensoren kuit, voetspieren

Dag 4

0830 – 1030     Handmusculatuur, M. supinator, M. extensor digitorum

1045 – 1245     Extensoren onderarm, M. brachialis, M. biceps brachii

1345 – 1545     M. triceps brachii, toets Dry Needling

Voor meer informatie over de inhoud van de modules adviseren we u contact op te nemen met het secretariaat van Physio Education & Science zodat zij u de studiehandleiding kunnen opsturen.

Docenten

Marita Lorenz-Ruthenberg

Fysiotherapeut, zelfstandige sinds 1995 met een gezondheidscentrum voor fysiotherapie en medische fitness, Heilpraktiker, manueel therapeute, dry needling therapeute, osteopathische therapie D.O.T.T.M
Instructeur voor myofasciale triggerpunttherapie IMTT® , instructeur voor manuele therapie DGMSM

Robin Böke, 

(geboren 1978, ) fysiotherapeut sinds 2001, Heilpraktiker sinds 2005, instructeur voor myofasciale triggerpoint therapie IMTT® sinds 2014.
Verdere opleiding in manuele triggerpointtherapie, dry needling, manuele therapie, NLP en osteopathie.
Sinds 2013 werkt hij in zijn praktijk met een focus op de behandeling van musculoskeletale klachten.

Opmerkingen

 • Voorwaarden voor toelating aan module 2 is het volgen van module 1
 • Toelatingseisen: fysiotherapeuten diploma BSc, artsen
 • Cursustaal: Engels
 • Inbegrepen zijn koffie, thee en een door Physio Education verzorgde lunch, cursusmateriaal (map, handout, pen).
 • Groepsgrootte: ca. 15-25

24 plekken beschikbaar